O Vás, s Vami, pre Vás

Kniha o dejinách Liptova potrebuje podporu miest a obcí

05.03.2014, Liptovský Mikuláš - Už niekoľko rokov uchováva uznávaný historik Ferdinand Uličný z Ploštína vzácny rukopis, v ktorom zaznamenal  približne tisíc rokov zo života Liptákov.

Komunitná nadácia Liptov vyvíja snahu toto dielo premeniť do tlačenej podoby.  K tomuto cieľu by jej mohli pomôcť liptovské mestá a obce.
   História existujúcich aj dávno zaniknutých obcí Liptova dostala priestor na takmer sedemsto stranách vedeckej práce. V nej si dal autor za úlohu detailne priblížiť jednotlivé aspekty zo života Liptákov od charakteristiky obyvateľstva, opisu jednotlivých vrstiev, stravovania, obliekania, náboženstva až po humornejšie kapitoly, ktoré približujú hygienu, významnejšie krádeže, požiare, opilstvo, kartárstvo, cudzoložstvo či nadávky, ktoré súviseli s každodenným životom. 

Jedinečná vedecká práca
   O jedinečnosti tejto práce svedčí fakt, že žiadny z doterajších bádateľov histórie nepreskúmal tak podrobne život obyvateľstva určitej časti Slovenska na tak širokej časovej osi. „Spracovaný materiál prináša odpovede na nezodpovedané otázky v dejinách Liptova a vyvracia viaceré nepresné teórie starších historikov. Výsledná práca je takto výnimočná nielen v kontexte Liptova, ale aj celého Slovenska,“ zhodnotil úsilie profesora Uličného historik Peter Vítek, riaditeľ liptovskomikulášskej pobočky Štátneho archívu v Bytči.
   Práve výnimočnosť tohto diela presvedčila ľudí z Komunitnej  nadácie Liptov (KNL), že musí uzrieť svetlo sveta. „Nie je určená len verejnosti, ktorá sa zaujíma o svoje dejiny, ale aj  študujúcej mládeži. Tá v knihe nájde komplexné doplnenie svojich vedomostí, alebo môže slúžiť ako náhrada nepostačujúceho učiva na školách,“ uviedla Ivica Multáňová z KNL. 

Podpora miest a obcí
    Predpokladané náklady na tlač publikácie predstavujú sumu približne 21 až 22-tisíc eur. Svetlo sveta by mohla uzrieť už v júni tohto roka. „Komunitná nadácia Liptov nás oslovila, aby sme jej pomohli pri zviditeľnení tejto aktivity a  finančne ju podporili. Dielo profesora Uličného je jedinečným počinom medzi odbornými publikáciami a preto nám bude cťou prispieť k jej vzniku. Verím, že ak sa do tejto snahy zapoja všetky liptovské obce či súkromní darcovia, vyzbierame dostatok prostriedkov na jej tlač,“  povedal Alexander Slafkovský, primátor Liptovského Mikuláša.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára