O Vás, s Vami, pre Vás

Zamestnanec mesta patrí medzi najlepších informatikov na Slovensku

12.03.2014, Liptovský Mikuláš - Združenie informatikov samospráv Slovenska aj tento rok nominovalo najlepších počítačových expertov.

Spomedzi viac ako dvoch stovák informatikov si významné ocenenie prevezme Dušan Močarník, vedúci oddelenia informatiky Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
   Jediný nominovaný počítačový špecialista z Liptova je členom záujmového Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS) už sedem rokov. Združenie zastrešuje nezisková organizácia eSlovensko, ktorá úzko spolupracuje s Úniou miest Slovenska. Práve tie rozhodujú o umiestnení v rebríčku najlepších informatikov v slovenských samosprávach, v ktorých Dušan Močarník pravidelne od roku 2008 obsadzuje popredné miesta nielen v rámci Žilinského samosprávneho kraj, ale i celého Slovenska. „Združenie informatikov je najmä o vzájomnej výmene skúseností a školeniach. Body získavame za účasť a aktivitu na konferenciách, za pomoc pri šírení osvety medzi deťmi o nebezpečenstvách internetového sveta, propagácii projektov eSlovenska - ovce.sk, zodpovedne.sk, nehejtuj.sk a aktivitách v skupine ZISS na sociálnych sieťach,“ priblížil IT špecialista, ktorý na Mestskom úrade (MsÚ) v Liptovskom Mikuláši pracuje dvadsaťdva rokov.
   „Zväčša ide o mimopracovné aktivity, ktoré pomáhajú napredovaniu informatizácie verejnej správy. My, členovia združenia, si vytvárame informačnú bázu údajov o problémoch, ktoré riešime alebo nás trápia, odovzdávame si vzájomne poznatky a skúsenosti pri zavádzaní nových systémov,“ dodal D. Močarník. Ocenenie si prevezme 9. apríla v Bratislave na 19. celoslovenskej konferencii Združenia informatikov samospráv Slovenska, ktorá sa uskutoční pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja.
   „Veľmi ma teší, že práve zamestnanec pracujúci na našom mestskom úrade získal takéto vysoké ocenenie a naozaj právom.  V otázkach riešenia problematiky informačných technológií je nielen odborníkom na svojom mieste, ale do svojej práce sa vkladá osobne. Jeho pričinením sa naše mesto dostalo na popredné miesto pri zavádzaní systému informatizácie samosprávy a  získalo finančný príspevok z Európskej únie na projekt eMesto Liptovský Mikuláš,“ zhodnotila kvality nominanta Anna Rašiová, prednostka MsÚ.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára