O Vás, s Vami, pre Vás

Náčelníci mestských polícií z Poľska navštívili Liptov

13.03.2014, Liptovský Mikuláš - Náčelníci mestských polícií z Poľska zavítali do Liptovského Mikuláša. Slovenské mestá navštevujú pravidelne v rámci dlhodobej spolupráce a vzájomnej výmeny skúseností.

Okrem mesta a Demänovskej ľadovej jaskyne oboznámili s fungovaním tunajšieho poriadkového orgánu.

   Spolupráca medzi Združením náčelníkov obecných a mestských polícií SR a obdobným združením v Poľsku sa začala v roku 2002. „Pomáhame si napríklad pri tvorbe legislatívy. Každý štát má svoje špecifiká, tie dobré a praktické sa snažíme vzájomne prenášať. Preto spolupracujeme aj s mestskými políciami v Českej republike,“ uviedol Vladimír Bella, náčelník Mestskej polície (MsP) v Liptovskom Mikuláši.
    Pracovná náplň poľských policajtov v službách mesta je príbuzná slovenským. „Liptovský Mikuláš je podobné mesto ako Czestochowa, kde pôsobím. Taktiež máme na vysokej úrovni rozvinutý cestovný ruch. Už niekoľko rokov pôsobíme na vzájomnej výmene skúseností vo forme návštevy konkrétneho mesta. Slovenskí kolegovia prichádzajú na oplátku naberať nové poznatky k nám,“ povedal Artur Holubiczko, náčelník Mestskej polície v Czestochowe.
 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára