O Vás, s Vami, pre Vás

Inštitút Aurela Stodolu rozvíja poznatky v odbore telekomunikácie

19.03.2014, Liptovský Mikuláš - Už dva roky nesie Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši hrdo meno po svetoznámom vynálezcovi, fyzikovi, profesorovi a rodákovi.

Vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia sa totiž podobne môže chváliť úspechmi svojich vedeckých bádaní v oblasti diagnostiky vlastností materiálov pre solárne články, ako i vo sfére optických sietí.     
   Do dvesto publikácií vrátane patentov a učebníc a medzinárodná spolupráca so zahraničnými univerzitami sú dôkazom efektívnej dvanásťročnej práce niekdajšieho Detašovaného pracoviska Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši. Vzdelávacia inštitúcia zameraná na štúdium v odbore telekomunikácií odovzdáva nielen svojim študentom, ale i medzinárodnej odbornej verejnosti najnovšie poznatky svojho vedeckého bádania. „Výskum je jedna z oblastí našej práce. Orientujeme sa najmä na oblasť materiálovej vedy pre solárne systémy a optické siete. Ja osobne som sa optike venovala ešte pred mojim príchodom na inštitút a som rada, že aj vďaka spolupráci s inými výskumnými skupinami môžeme ďalej rozvíjať naše poznatky,“ povedala Jarmila Müllerová, riaditeľka Inštitútu Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši, vedecko-výskumného a vzdelávacieho pracoviska Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.
   Práve jej príchod do inštitútu podnietil špecializovanie sa na optiku v telekomunikáciách a diagnostikovanie materiálov, ktoré zvyšujú efektivitu solárnych panelov. „Zameriavame sa na základný výskum. Naše poznatky teda nie sú bezprostredne aplikované do konkrétnych výrobkov, ale objavujú sa vo forme publikácií v slovenských i zahraničných vedeckých časopisoch. Desiatky článkov máme publikovaných vo svetových rešpektovaných databázach, ktoré sa ďalej šíria formou citácií. Samozrejme, nie sme najlepší a ani zďaleka najväčší tím, ale sme radi, že môžeme malou kvapkou prispieť do mora všetkých poznatkov,“ vysvetlila J. Müllerová. Pracujú na nich v spolupráci s vedeckými tímami napríklad na Západočeskej univerzite v Plzni alebo so špecialistami v japonskej Osake.   

Moderné laboratóriá aj pre externých študentov
   Vysokoškolské zariadenie sa od svojho začiatku v roku 2002 zameriava na  vzdelávanie v odbore telekomunikácií. „Za tento čas sa nám v bakalárskom stupni podarilo vzdelať desiatky odborníkov. V súčasnosti ponúkame vzdelávanie v akreditovanom študijnom programe digitálne technológie. Študentov vedieme k poznatkom v oblasti spracovávania alebo uchovávania rôznych digitálnych informácií. Vybudovali sme moderné výučbové aj výskumné laboratória a nadviazali veľmi dobrú spoluprácu s inými pracoviskami,“ zhrnula riaditeľka Inštitútu Aurela Stodolu.
   Od septembra 2014 otvára škola svoje priestory aj pre záujemcov o externé štúdium. „Máme pocit, že v našom okolí či regióne je množstvo ľudí, ktorí si chcú zvyšovať alebo modernizovať svoje vedomosti,“ dodala J. Müllerová.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára