O Vás, s Vami, pre Vás

Hala JL Aréna sa stavia, zimný štadión čaká rekonštrukcia

20.03.2014, Liptovský Mikuláš - Práce na výstavbe tréningovej haly JL Aréna v Liptovskom Mikuláši pokračujú podľa plánu.

Vo februári začali s montážou oceľovej konštrukcie a strechy, v polovici marca urobili betonáž prvej časti ľadovej plochy. Prevádzka haly by mala začať už v júli, kedy bude otvorená pre verejnosť. Na vedľajšom zimáku za pár dní začnú rekonštrukčné práce.
  "Keďže tohoročná zima priala stavebným prácam, pokračujeme podľa schváleného harmonogramu a je predpoklad, že v júli si ju vyskúšajú športovci i verejnosť. Dokončená je oceľová konštrukcia haly vrátane strechy a práce na opláštení budovy sú v polovici. Položili sme betonáž prvej časti ľadovej plochy. V najbližšom období začnú práce na demontáži strojovne a na stavbe šatní i zázemia pre novú halu,“ uviedol zástupca investora Martin Lobodáš. „Aby sme mohli garantovať začiatok letnej sezóny i kvôli bezpečnosti, požiadali sme vedenie klubu o skrátenie tréningov na ľade o jeden týždeň, aby sme si vytvorili určitú rezervu v prípade neočakávaných udalostí,“ dodal.
     Aj mestský zimný štadión čakajú zmeny, ktoré budú hotové do začiatku súťažnej hokejovej sezóny. „Urobíme rekonštrukciu chladenia a napojenie na novú strojovňu. Staré osvetlenie vymeníme za modernú LED technológiu a dôjde aj k úprave fasády,“ vysvetlil M. Lobodáš. „Mesto zabezpečí na základe verejného obstarávania výmenu mantinelov s plexisklami. Keďže svetlíky strechy sú v zlom stave, bude nevyhnutná ich oprava. Plánujeme aj revitalizáciu starej strojovne, kde by mohol vzniknúť priestor pre rozcvičovanie a posilňovanie, ktorý teraz chýba,“ doplnil primátor mesta Alexander Slafkovský.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára