O Vás, s Vami, pre Vás

Kontrola hracích a výherných automatov

21.03.2014,Liptovský Mikuláš - Koncom februára tohto roka si Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši posvietil na prevádzky s hracími a výhernými automatmi.

Na pätnástich náhodne vybraných miestach sa nenašli žiadne pochybenia, ktoré by boli v rozpore so zákonom o hazardných hrách.   

   Na území mesta sa nachádza viac ako tridsať prevádzok, v ktorých sú umiestnené hracie a výherné prístroje približne desiatich spoločností. „Kontrolovali sme, či množstvo prístrojov umiestnených v jednotlivých prevádzkach je v súlade so zákonom a či má prevádzkovateľ súhlas mesta s umiestnením daného prístroja. Počas kontrol sledujeme   vyvesenie herného plánu, prevádzkové pravidlá hier, ako aj prítomnosť osôb nad osemnásť rokov,“ uviedla Michaela Mlynčeková z útvaru partnerských vzťahov, obchodu a cestovného ruchu Mestského úradu  (MsÚ) v Liptovskom Mikuláši.
   Prevádzkovateľ herne alebo miesta s výhernými prístrojmi musí byť držiteľom licencie, ktorú vydáva Mestský úrad. „V tomto roku nám klesol počet prevádzok s výhernými automatmi na štrnásť, vplyvom novely zákona o hazardných hrách platnej od minulého roka. Sprísnili sa ňou podmienky pri otvorení prevádzky s výhernými automatmi, za ktoré musia majitelia mestu aj štátu zaplatiť správny poplatok vo výške 1500 eur,“ vysvetlil Rudolf Proč, vedúci útvaru miestnych daní a poplatkov MsÚ.
   Dôležitá je v tomto prípade terminológia a zameranie konkrétneho automatu. Prevádzkovatelia sa prikláňajú skôr k nákupu videoterminálov, na ktoré vydáva licenciu Ministerstvo financií SR. Za videohry prevádzkovatelia zaplatia správny poplatok iba ministerstvu. Mesto dostane len čiastočný odvod  z výťažku.
 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára