O Vás, s Vami, pre Vás

Z rokovania mestského zastupiteľstva

04.04.2014, Liptovský Mikuláš - Vo štvrtok 3. apríla sa poslanci mestského zastupiteľstva stretli na svojom 44. rokovaní. Diskutovali o hospodárení Verejnoprospešných služieb a Informačného centra mesta v minulom roku.

Oboznámili sa so záverečným účtom mesta z roku 2013, ktorý dosiahol celkový prebytok vo výške viac ako 700-tisíc eur. 

   Volení zástupcovia obyvateľov odsúhlasili spolufinancovanie projektov na  materiálne vybavenie Komunitného centra v Hlbokom a rekonštrukciu Múzea Janka Kráľa. Stavebnými úpravami sa zrevitalizujú dve budovy múzea, z ktorých jedna je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. Vytvorí sa tak priestor pre novú stálu expozíciu a depozitár. Mestskí poslanci sa zaoberali aj zvýšením platu primátora mesta. Ten valorizáciu svojej mzdy odmietol. 
   Dôležitým bodom rokovania bolo schválenie návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom a stavebnou spoločnosťou, ktorá ešte v roku 2010 vybudovala na kruhovom objazde pri hoteli Jánošík cyklistické pruhy. Hodnota tejto časti stavby je 38-tisíc eur a nebola staviteľovi doteraz zaplatená. Mesto tak po takmer štyroch rokoch vysporiada vzniknutý záväzok.
 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára