O Vás, s Vami, pre Vás

Darovať krv je najnezištnejší spôsob pomoci

15.04.2014, Liptovský Mikuláš - Krv je najvzácnejšia tekutina, ktorá sa nedá vyrobiť. Preto sú ľudia, ochotní sa s ňou podeliť, viac ako potrební.

Rady darcov nikdy nie sú dostatočne dlhé. Dajte si však pozor, aby sa vami darovaná krv dostala tam, kam chcete. 
   „Pociťujeme neustálu potrebu rozširovať register pravidelných darcov krvi.  Tým, že spotreba krvi, ako aj plazmy pripravenej z ľudskej krvi, je v nemocnici veľká, nie je počet darcov nikdy dostatočný,“ povedala MUDr. Alexandra Zemančíková, primárka Hematologicko-transfúzneho oddelenia Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Práve tu evidujú približne tisícku ľudí, ktorí pravidelne zo seba vydávajú to najvzácnejšie. „V registri evidujeme približne ďalších tisíc darcov krvi, ktorí sú ochotní prísť k nám na pozvanie,“ vysvetlila A. Zemančíková. Muži môžu krv darovať štyrikrát ročne , ženy trikrát ročne.

Nie všetka krv ostáva v regióne
   Existuje množstvo projektov, ktoré zbierajú červenú tekutinu prostredníctvom mobilných jednotiek. Táto krv však putuje do spracovateľského centra a do regiónu darcov krvi sa nevracia. „Preto je dobré prísť k nám osobne. Krv sa spracováva na transfúzne lieky na tunajšom pracovisku a je istota, že ich dostanú pacienti našej nemocnice,“ prízvukuje primárka Hematologicko-transfúzneho oddelenia.

Pravidelní darcovia sú pod neustálym dozorom
   Darovať krv znamená urobiť niečo pre spoločnosť. Zároveň však každý darca robí niečo pre seba. „Každého darcu po vyplnení dotazníka vyšetríme a odoberieme mu vzorku krvi na laboratórne testy. Tak zistíme, či je potenciálny darca zdravý, aby pri darovaní krvi nedošlo k poškodeniu jeho zdravia a tiež, aby bol chránený príjemca pred prenosom možných ochorení.  Ak je potrebné, darcu liečime, alebo ho pošleme na ďalšie vyšetrenia.“
   Podľa zákona môžu na transfúznej stanici darovať krv ľudia medzi 18 a 65 rokom života. „Niektorí sú však vitálni a zdraví  aj vo vyššom veku, každého darcu preto posudzujeme individuálne,“ uzavrela Alexandra Zemančíková. Transfúzna stanica v Liptovskom Mikuláši je pre darcov krvi otvorená každý utorok a stredu, registrácia darcov je v čase medzi 6:30 a 8:00 h.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára