O Vás, s Vami, pre Vás

Verejnoprospešné služby vlani preinvestovali 150-tisíc eur

22.04.2014, Liptovský Mikuláš - Rok 2013 bol pre Verejnoprospešné služby mesta mimoriadne aktívny a rušný.

Plnili aj mimoriadne úlohy. Hodnota vlaňajších investičných akcií dosiahla sumu 150-tisíc eur. Hoci im spôsobili záporný účtovný výsledok hospodárenia, finančnému zdraviu spoločnosti to neuškodilo.
   Správu o hospodárení v roku 2013 predložili Verejnosprospešné služby (VPS) na aprílovom mestskom zastupiteľstve. Celkovo vykazujú účtovnú stratu viac ako 194-tisíc eur. Bola spôsobená predovšetkým nákladmi na plnenie mimoriadnych úloh. „Nepovažoval by som to za stratu pri tržbách a výnosoch 4,7 milióna eur. Ako každá moderná firma sme vlani obnovovali svoje technické zázemie, aby sme mohli svojpomocne uzatvárať skládku a plniť akcie mesta lacnejšie. Dokončievame elektronizáciu cintorínov a realizujeme zlepšenie ďalších služieb, ktorých návratnosť a efektívnosť sa ukáže časom. Keď si to zrátame, modernizácia nás stála asi 150-tisíc eur,“ uviedol Jozef Klepáč, riaditeľ VPS.

Investície do majetku mesta
   Ďalším dôvodom, prečo sa VPS ocitli v účtovnej strate boli investície do majetku mesta. Po dohode s urbárnikmi presťahovali VPS celé svoje technické zázemie so skladmi technického a obslužného materiálu z Liptovskej Ondrašovej do areálu skleníkov v Okoličnom. „Sťahovanie nás stálo asi 40-tisíc eur z vlastných zdrojov. Kvôli výstavbe separačnej haly na Podbrezinách sme museli nájsť nové miesto pre tamojší zberný dvor. Sme jedno z najviac separujúcich miest na Slovensku a dvor na Podtatranského ulici by nestačil. Preto sme sa rozhodli za vlastné peniaze vybudovať nový zberný dvor. Neskôr nám mesto preplatilo časť nákladov,“ vysvetlil J. Klepáč.
   Navýšenie investície o 9-tisíc eur z pokladnice VPS si vyžiadali neočakávané práce pri rekonštrukcii Straussovej ulice v Palúdzke. „Investičné akcie sa tak vyšplhali na sumu 150-tisíc eur,“ dodal riaditeľ VPS.
 
VPS majú pre mesto veľký význam
   Mierne záporný účtovný výsledok VPS nemal dopad na ich platobnú schopnosť a disciplínu. „Mzdy aj záväzky platíme podľa plánu, účtovná strata neznamená automaticky mínusový stav na účtoch. Ideme ďalej. Tento rok sme obozretnejší a pravdepodobne už nepristúpime na vykonávanie mestom finančné nekrytých akcií tak, ako sme to robili,“ uzavrel Jozef Klepáč.
   Účtovnú stratu VPS vykryje prostriedkami z rezervného fondu, ktorú ušetrili v minulých rokoch. „Sme vďační, že Verejnoprospešné služby nám pri prácach pre obyvateľov mesta vychádzali v ústrety. Po schválení mestským zastupiteľstvom prevedieme na účet VPS necelých 117-tisíc eur, ktoré pokryjú vzniknutú stratu. Ich služby majú pre mesto veľký význam,“ povedal primátor mesta Alexander Slafkovský.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára