O Vás, s Vami, pre Vás

Sprísnili pravidlá pri vyhradzovaní parkovacích miest

19.05.2014, Liptovský Mikuláš - V Liptovskom Mikuláši dochádzalo k zneužívaniu vydávania vyhradených parkovacích miest pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Poslanci preto sprísnili podmienky ich vyhradzovania a užívania. Nové pravidlá, ktoré schválili všeobecne záväzným nariadením mesta 15. mája, sú už v platnosti.
   Do konca roka 2010 parkovalo v Liptovskom Mikuláši na vyhradených parkovacích miestach takmer 120 ľudí so zdravotným postihnutím. „Od roku 2011 nám enormne stúpol počet žiadostí a preto sme vydávanie vyhradených miest pre týchto ľudí zastavili. Žiadosti sme však prijímali naďalej,“ vysvetlil Ľubomír Hán, vedúci oddelenia životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev Mestského úradu (MsÚ) v Liptovskom Mikuláši. V súčasnosti ich mesto eviduje 54. 
 
Miesta sa budú pravidelne prehodnocovať
   Najčastejšie mesto vyhradzovalo parkovacie miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) v lokalitách s nedostatkom parkovacích miest, najmä na sídliskách. „Veľmi dobre vieme, že už vyhradené parkovacie miesta, sú často zneužívané. Parkujú na nich rodinní príslušníci osôb so zdravotným postihnutím a mnohokrát už človek, ktorému bolo povolenie vydané, v spoločnej domácnosti so skutočnými užívateľmi nebýva. Naďalej chceme ľuďom so zdravotným postihnutím vychádzať v ústrety. Bolo však potrebné presne stanoviť podmienky vyhradzovania a užívania parkovacích miest. Zákon o pozemných komunikáciách ich totiž bližšie nešpecifikuje,“ spresnil Ľ. Hán.
   V najbližších týždňoch mesto začne s prehodnocovaním existujúcich vyhradených parkovacích státí. Nové miesta pre držiteľov parkovacieho preukazu ZŤP budú vydávané na dva roky a následne opätovne prehodnocované. „V minulosti sme pri vydávaní vyhradených miest vyžadovali len potvrdenie o trvalom pobyte, parkovací preukaz pre ZŤP, alebo osobitné označenie vozidla pre ZŤP. Odteraz budú musieť žiadatelia predložiť aj vodičský a technický preukaz,“ dodal vedúci oddelenia MsÚ.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára