O Vás, s Vami, pre Vás

LIPTOVSKÁ OOCRKA S MEDZINÁRODNOU CENOU

20. 5. 2014,LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - CESTOVNÝ RUCH NA LIPTOVE OŽÍVA.


TENTO FAKT SI VŠIMLI NIELEN DOMÁCI A ZAHRANIČNÍ TURISTI, ALE AJ ODBORNÍCI V OBLASTI TURIZMU. NEMALÚ ZÁSLUHU NA ZLEPŠOVANÍ OBRAZU CELÉHO REGIÓNU VO VEREJNOSTI MÁ MIESTNA OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU, KTORÁ V RÁMCI KOALÍCIE ZNAČIEK HORSKÝCH ZEMÍ ZÍSKALA VÝZNAMNÉ OCENENIE.

V kategórii mimovládna organizácia získala tretie miesto, čím sa
definitívne etablovala medzi významnými subjektmi cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí. _„SME RADI, ŽE NAŠE AKTIVITY PREKROČILI HRANICE SLOVENSKA A STÁLE VIAC SI ICH VŠÍMAJÚ AJ V CUDZINE. ZAHRANIČNÍ NÁVŠTEVNÍCI TVORIA VEĽMI DÔLEŽITÚ SÚČASŤ TURIZMU NA LIPTOVE. VERÍM, ŽE AKTÍVNYM PÔSOBENÍM V TEJTO OBLASTI SA ICH POČTY A TIEŽ SPOKOJNOSŤ BUDÚ NEUSTÁLE ZVYŠOVAŤ,"_ hodnotí riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.

Hodnotiaca komisia pre udeľovanie značky Osobnosť horských zemí
ocenila zástupcov Liptova hneď v troch kategóriách. Tú s názvom
Samosprávca vyhral primátor Ružomberka Ján Pavlík, ktorý sa
dlhodobo riadi zaujímavým mottom: Najlepší spôsob ako začať nový deň je po prebudení uvažovať, či by sme v tento deň nemohli
urobiť radosť aspoň jednému človeku. V kategórii Veľký podnikateľ zasa zvíťazila spoločnosť EUROCOM INVESTMENT, s.r.o.
vďaka projektu GINO PARADISE. _„UVEDOMUJEME SI, ŽE NÁŠ AKVAPARK PATRÍ K IKONÁM LIPTOVA. JE TO PRÍJEMNÝ, NO ZÁROVEŇ ZAVÄZUJÚCI POCIT, KTORÝ NÁS VŠAK NEUSTÁLE NÚTI POSÚVAŤ SA DOPREDU. NEUSTÁLE ROZŠIROVANIE PONUKY, ATRAKCIÍ, RASTÚCI POČET KLIENTOV A
SKVALITŇOVANIE SLUŽIEB SÚ JEDINÁ CESTA K ÚSPECHU. TEŠÍ NÁS, ŽE NAŠU SNAHU OCENILI AJ ODBORNÍCI, KTORÝCH HODNOTENIE MÁ DVOJNÁSOBNÚ CENU,"_ konštatuje Lýdia Chovancová, marketingová riaditeľka GINO PARADISE Bešeňová.

  Ocenenia všetkým osobnostiam odovzdali v Žywci na slávnostnom gala večeri 17.mája 2014. Do súťaže, ktorá sa koná pravidelne už od roku 2005, sa môžu prihlásiť fyzické osoby, mimovládne
organizácie, nadácie alebo podniky z oblasti pohraničia Poľska a
Slovenska, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju poľských
alebo slovenských horských regiónov v siedmich kategóriách.

Cieľom je zviditeľniť ľudí, ktorých pôsobenie na území
horských oblastí môže byť inšpiráciou pre ostatných. Zároveň
pomáha rozvoju regiónu ako turistickej destinácie. Tohtoročný
projekt sa uskutočnil v rámci Poľsko-slovenskej iniciatívy
propagácie a rozvoja značiek horských regiónov, ktorého
realizátorom je partnerské mesto Źywiec. Na podujatí participovalo
aj mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Klastrom LIPTOV a
Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGION LIPTOV.

Poľsko-slovenské pohraničie, vrátane Żywca, Podhale a Liptova
spája spoločná regionálna identita, ktorej korene vychádzajú z
výnimočnej, pre tieto krajiny charakteristickej salašníckej a
horskej kultúry. Preto treba veriť, že stúpajúci trend počtu
ocenených z Liptova bude pokračovať aj na budúci rok.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára