O Vás, s Vami, pre Vás

Rázusovie Vrbica oslávila 20 rokov

09.06.2014, Liptovský Mikuláš - Mikulášski rodáci Martin Rázus a Mária Rázusová-Martáková sú už dvadsať rokov ústrednými postavami regionálnej prehliadky recitačného umenia a literárnej tvorby detí a mládeže Rázusovie Vrbica.

Tento rok uzavrela svoju dvadsaťročnú tradíciu. Súťažná prehliadka recitačného umenia v prednese tvorby literárnych autorov a literárnej tvorby detí a mládeže Rázusovie Vrbica je miestom, kde ožívajú verše liptovských autorov M. R. Martákovej, Martina Rázusa, Janka Kráľa, Milana Rúfusa, Margity Dobrovičovej a ďalších.

    „Otvorenie jubilejného ročníka súťaže sa konalo tradične na dvore pred Galériou P. M. Bohúňa na mieste, kde známi súrodenci drali školské lavice v bývalej evanjelickej škole,“ viedla Eva Štofčíková, odborná metodička Liptovského kultúrneho strediska, ktoré spoločne s Domom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši stáli v roku 1994 pri zrode súťaže Rázusovej Vrbica pri príležitosti 30. výročia úmrtia M. R. Martákovej. 

Úprava názvu prehliadky
    „Literárna tvorba autorky vychádzala z dôkladného poznania psychológie dieťaťa. Podporuje v deťoch vzťah k prírode, vlasti, zvieratám a jej verše sú u detí veľmi obľúbené,“ uviedla poetka Anna Ondrejková, pracovníčka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.
   Prehliadka recitačného a literárneho umenia detí a mládeže postupne priberala ďalších spoluorganizátorov – Cirkevný zbor ECAV, Spolok Martina Rázusa, Liptovskú galériu P. M. Bohúňa, Liptovskú knižnicu G. F. Belopotockého, Múzeum Janka Kráľa a mesto Liptovský Mikuláš. V roku 1995 sa recitovali už i básne Martina Rázusa a miestna súťaž sa rozšírila na regionálnu úroveň pod názvom Rázusovie Vrbica. 

Pamätná brožúra
    Výročie súťaže si organizátori pripomenuli brožúrou, ktorá zobrazuje uplynulých dvadsať rokov. „Podrobne tu mapujeme účasť recitátorov a literárnych autorov od 15. ročníka prehliadky. Zverejnili sme aj najúspešnejšie literárne práce ocenených žiakov a študentov,“ priblížila E. Štofčíková.
   Počas súťažného dňa účastníci položili vence na hrob M. R. Martákovej a k pamätníku M. Rázusa a navštívili rodný dom Rázusovcov vo Vrbici. Vybraní súťažiaci prezentovali svoje recitačné umenie počas finále na nádvorí Národnej kultúrnej pamiatky Čierny orol, kde vyhlásili aj výsledky súťaže.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára