O Vás, s Vami, pre Vás

Fitnes prvky v prírode podporia aktívny oddych

13.06.2014, Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do projektu, ktorý podporuje aktívny oddych obyvateľov. Z podnetu dobrovoľníkov zo združenia SebeRevolta, vyrástli na dvoch sídliskách fitnes prvky na cvičenie vlastným telom. 


    Myšlienka SebeRevolta vznikla v Českej republike vďaka rapperovi Marekovi Kaletovi, ktorý je známy skôr ako Revolta. Jeho odkaz prekročil hranice Slovenska a vo viacerých mestách sa realizuje formou verejných miest na cvičenie vlastným telom. „Cieľom projektu SebeRevolta je zabrániť mladým ľuďom, aby sa dostávali do styku s alkoholom  či drogami a začali so zdravším životným štýlom,“ priblížil študent Peter Špirec, ktorý spoločne s ďalšími mladými Mikulášanmi oslovili tamojšiu radnicu. „Doteraz sme cvičili na starých preliezkach. Chceli sme však vytvoriť miesto, kde by sa k nám pridala širšia verejnosť,“ dodal P. Špirec.  
   Mesto Liptovský Mikuláš na tento účel vyčlenilo sumu 5-tisíc eur. Na sídlisku Nábrežie v Parku Ivana Laučíka a na Podbrezinách medzi ulicami Agátová a Brezová už stoja drevené cvičebné pomôcky. „Osadili sme hrazdy a bradlá. Zatiaľ sme vyčerpali polovicu z určených prostriedkov. Ak bude zo strany ľudí záujem, určite tieto prvky rozšírime aj do iných lokalít, ktoré máme vytypované,“ uviedol primátor mesta Alexander Slafkovský.  
    Do blízkej budúcnosti plánuje skupina aktívnych mladých ľudí zorganizovať hromadné cvičenie, aby k tejto aktivite prilákali čo najviac ľudí.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára