O Vás, s Vami, pre Vás

Podľa NKÚ mesto hospodári v súlade so zákonom

18.06.2014, Od januára do apríla tohto roka Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) vykonal v Liptovskom Mikuláši kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom mesta v roku 2013. Výsledkom kontroly je konštatovanie, že samospráva hospodárila v súlade so zákonmi a vo verejnom záujme.


   Protokol o výsledkoch kontroly, ktorú NKÚ vykonal na podnet občanov mesta, predložil primátor mesta na júnovom mestskom zastupiteľstve. „Na základe ohlásenia kontrolovali najmä rozpočtové hospodárenie za rok 2013 a viaceré podnety spomenuté v petícii Stop drancovaniu majetku mesta, ktorá bola namierená proti súčasnému vedeniu. V protokole NKÚ konštatuje, že mesto Liptovský Mikuláš hospodári vo verejnom záujme, podľa platných predpisov a zákonov a že nenachádza žiadne nedostatky pri prešetrovaných rozhodnutiach, okrem dvoch administratívnych nedostatkov, ku ktorým sme prijali opatrenia,“ uviedol Alexander Slafkovský.
   O výsledku kontroly NKÚ sa primátor mesta rozhodol informovať listom aj väčšinu občanov, ktorí petíciu podpísali. Náklady na poštovné, kancelársky papier a obálky neprevýšili tisíc eur. „Listy sú konkrétna adresná forma, ako dostať správnu informáciu na správne miesto. Po doručení sa nám ozvali telefonicky alebo mailom viacerí z nich, že oni petíciu vôbec nepodpísali a dokonca sme dostali  ospravedlňujúce listy od občanov, ktorí sa cítia oklamaní organizátormi petície,“ doplnil A. Slafkovský.
   „Trojmesačná kontrola preukázala správnosť našich krokov a rozhodnutí. Snažíme sa naprávať chyby z nedávnej minulosti. Len v tomto roku sa nám podarilo vrátiť do rozpočtu mesta viac ako dva milióny eur,“ dodal na záver primátor.
 
    PDF príloha

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára