O Vás, s Vami, pre Vás

Projekt obnovy synagógy

15.07.2014, Liptovský Mikuláš - V utorok 15. júla si priestory židovskej synagógy v Liptovskom Mikuláši prezreli všetci tí, ktorí spolupracujú na projekte obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Spoločne si dohodli postup prác, ktoré musia byť do konca tohto roka hotové na základe zmluvy o nenávratný finančný príspevok. Ten sa mestu podarilo získať na prípravu projektovej dokumentácie.  
   Priamo v synagóge sa stretli zástupcovia mesta so zástupcom majiteľa budovy - Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR. Pozvanie na stretnutie prijali i garant projektu Ing. arch. Vladimír Fajčík a reštaurátor akad. soch. Tomáš Lupták.
   Mesto Liptovský Mikuláš v mene vlastníka budovy požiadalo o príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom. Získalo asi 7-tisíc eur, ktoré spolu s vlastným spolufinancovaním vo výške 2,5 tisíc eur použije na umelecko-historický a architektonický prieskum, archeologický a reštaurátorský výskum, statické posúdenie objektu a prípravnú dokumentáciu.
    „Do konca tohto roka musia byť spomínané podklady  spracované. Našim dnešným zámerom bolo posúdiť aktuálny stav a zvoliť spoločne ďalší postup prác,“ uviedol Jozef Repaský, zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára