O Vás, s Vami, pre Vás

Mesto opraví cesty a vybuduje parkoviská za takmer 2 milióny eur

16.07.2014, Liptovský Mikuláš - Mesto Liptovský Mikuláš začalo s veľkoplošnými opravami svojich komunikácií.

Novú vozovku budú mať ako prvé ulice Kuzmányho a Tranovského.Postupne sa k nim pridajú ďalšie cesty, chodníky a parkovacie plochy za viac ako 1,9 milióna eur.
   V pondelok 14. júla sa cestári pustili do výmeny koberca na dopravne vyťaženej časti Kuzmányho ulice po križujúcu ulicu Tranovského, ktorej povrch sa od stretávacej časti s Kuzmányho ulicou vymení až po evanjelický kostol. Postupne sa nového asfaltu dočkajú i ulice Partizánov, Socháňova a väčšia časť ulice Majerskej, na ktorej sa vybudujú dve veľké parkovacie plochy. „Na sídlisku Nábrežie tak opravíme dlho zanedbávané cesty. Spoločne s chodníkom na Garbiarskej ulici opravy týchto ciest uhradíme z investičného balíka, na ktorý mestské zastupiteľstvo schválilo úver vo výške 1,3 milióna eur,“ uviedol Jozef Repaský, zástupca primátora mesta Liptovský  Mikuláš.  
   Z vlastného rozpočtu by mesto chcelo opraviť ešte v tomto roku ulice Švermova, Okružná a Parková, ako i  križovatku ulíc Demänovská a Palúčanská v mestskej časti Palúdzka. „Demänovej vymeníme vozovku na  ulici Široká, v mestskej časti Okoličné sa pripravuje obnova ulice Linčovského a chodník pribudne na Kláštornej ulici po tamojší most, ktorý zvýši bezpečnosť chodcov prechádzajúcich do blízkej priemyselnej oblasti,“ priblížil Miloš Berník, vedúci investičného oddelenia Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Úpravy komunikácií sa realizujú aj v Liptovskej Ondrašovej na uliciach  Mišíkova, Hroboňova a Matejkova. Rozpočet mesta počíta na stavebné úpravy s investíciou vo výške asi 645-tisíc eur. V súčasnosti prebiehajú súťaže na dodávateľov stavebných prác, ktoré môžu priniesť ušetrenie nákladov.   
   Okrem ulice Majerskej sa vybudujú nové parkovacie plochy alebo ich rozšíria aj na ulici Chalúpkovej i Majeríkovej a v Starom Meste na ulici Janka Jesenského. „Dúfame, že nám počasie umožní zrealizovať naplánované akcie. Pripravujeme tiež projektovú dokumentáciu stavebných úprav ulice Janka Alexyho na Nábreží spoločne s rekonštrukciou a odvodnením blízkej komunikácie medzi garážami,“ dodal J. Repaský.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára