O Vás, s Vami, pre Vás

Vodiči bránia odvozu odpadu

21.07.2014, Liptovský Mikuláš - Na uliciach Hradišská, Senická, Jabloňová, Morušová a Kemi v Liptovskom Mikuláši zabraňujú odparkované autá vedľa zberných nádob vývozu odpadu.

 

   Na základe opakujúcich sa problémov pri vyvážaní komunálneho a separovaného odpadu na spomínaných uliciach vyzývame vodičov, aby v dňoch pondelok a piatok v čase od 6,00 h do 15,00 h neparkovali svoje autá pred kontajnermi, pretože týmto bránia vo vývoze odpadu.
   V prípade zamedzeného prístupu k zberným nádobám prepravca odpadu nezabezpečuje odvoz odpadu.
        

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára