O Vás, s Vami, pre Vás

Športové aktivity rúcali bariéry medzi zdravými a chorými

21.07.2014, Liptovský Mikuláš - Sobota 19. júla patrila v areáli hotela Lodenica v Liptovskom Mikuláši už piatykrát športovému zápoleniu zdravotne postihnutých ľudí.

Aj takto sa mikulášska samospráva snaží rúcať bariéry.
    „Keď sme Športový deň zdravotne postihnutých zakladali, chceli sme urobiť akými most medzi tzv. 'zdravými' a 'chorými' ľuďmi. Aby sa ľudia so zdravotnými problémami viac uplatnili v spoločnosti a aby sme si ich my zdraví, viac všímali,“ uviedla organizátorka Dana Guráňová, vedúca útvaru mládeže, športu a kultúry Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
   Piaty ročník podujatia sa opäť niesol v pozitívnej športovej atmosfére s ľahko zvládnuteľnými disciplínami. „Z pohľadu ľudí, ktorí nemajú zdravotné problémy sa takéto podujatie môže zdať zbytočné. Avšak pre tých, ktorí majú akékoľvek ľahšie alebo ťažšie postihnutie, sú takéto dní dôležité na to, aby sa stretávali, trošku realizovali, aby cítili, že sú potrební a dokážu prekonať samých seba,“ dodala D. Guráňová.
   „Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy keď poviem, že chorí ľudia často krát oveľa bojovnejšie čelia problémom ako my 'zdraví', ktorí denne nepociťujeme zdravotné ťažkosti. Preto je otázne, kto dnes komu viac pomáha,“ povedal Jozef Repaský, zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš.     
    Na organizácii podujatia sa podieľali Mesto Liptovský Mikuláš, Združenie parkinsonikov Slovenska, Občianske združenie sclerosis multiplex, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Slovenský zväz telesne postihnutých, Spoločnosť psoriatikov a atopikov, Klub Venuša a Kardioklub Liptovský Mikuláš.  Bez nároku na honorár počas dňa vystúpili pesničkár Janko Svetlan Majerčík a členovia Klub Aikido – sebaobrana Liptovský Mikuláš.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára