O Vás, s Vami, pre Vás

S ulicami pomenovali aj nové mestské časti

22.07.2014, Liptovský Mikuláš - V Liptovskom Mikuláši ukončili viac ako tri roky trvajúci administratívny proces pomenovania ulíc a verejných priestranstiev.

  V zozname oficiálnych názvov pribudlo 77 nových ulíc, päť mestských častí  a osem názvov verejných priestranstiev.
    „Pustili sme sa do skutočne zložitého procesu, ktorý je náročný nielen administratívne, ale aj na komunikáciu s obyvateľmi. Schválením názvov ulíc a pridelením orientačných čísiel už v  deviatich mestských častiach nebude problém s presnou orientáciou nielen pre obyvateľov, ale i záchranných zložiek a GPS navigácií,“ uviedla Anna Rašiová, prednostka Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
    Okrem názvov ulíc dostalo svoj oficiálny názov sedem parkov a Palúčanský most. Administratívnu časť procesu ukončilo júnové schválenie všeobecne záväzného nariadenia názvov ulíc v mestských častiach Stošice, VitálišovceLiptovská Ondrašová mestským zastupiteľstvom. „Praktický proces pomenovania ulíc bude ukončený na budúci rok umiestnením uličných tabúľ a pridelením orientačných čísiel obyvateľom týchto mestských častí,“ doplnila prednostka.
 
Nové mestské časti
   Už koncom roka 2008 sa mestským zastupiteľstvom schválili nové názvy mestských častí. Neboli však zapísané do registra Ministerstva vnútra (MV) SR. V roku 2011 ožila potreba proces ukončiť. Po sérii stretnutí s občanmi a potrebných schvaľovaní na úrovni mesta, doručilo ministerstvo v júni tohto roka mestu oznámenie o určení názvov nových mestských častí. „Samostatnou mestskou časťou sú Podbreziny, ktoré patrili pod Okoličné, rovnako Svätý Štefan nad Veternou Porubou, či Ráztoky pri Liptovskej Ondrašovej. Mestská časť Staré Mesto nahradila pôvodný názov Liptovský Mikuláš a k zmene došlo v názve časti Vrbica - Nábrežie, kde sa uprednostnil názov pôvodnej obce,“ vysvetlila A. Rašiová.

Žiadny finančný dopad na obyvateľov
   Zmenou názvu mestských častí sa nemenila adresa občanov, ani sídla firiem. Do registra obyvateľov, ktorý vedie MV SR, sa však doplnil nový údaj - názov mestskej časti.  V prípade potreby vydania nových dokladov, Okresné oddelenie PZ zapíše do dokladov už názov novej mestskej časti ako súčasť adresy. Túto zmenu si môžu postupne vybavovať obyvatelia i podnikateľské subjekty aj z vlastnej iniciatívy. „Výmena dokladov a akákoľvek zmena v registrových zápisoch je pre všetkých bezplatná, nakoľko k zmene údajov došlo z úradnej moci,“ zdôrazňuje prednostka mestského úradu.
   Zmena názvu mestských častí sa dotkne iba tých subjektov, ktoré mali adresu v pôvodnej mestskej časti Liptovský Mikuláš a od 1. júla 2014 je časť z nich priradená do m. č. Staré Mesto a časť do m. č. Vrbica - Nábrežie. Zmena sa nijako nedotkne subjektov v ostatných mestských častiach, pri ktorých ministerstvo jej názov aj doteraz viedlo ako súčasť adresy.

Žiadny finančný dopad na obyvateľov  
    Zmenou názvu mestských častí sa nemenila adresa občanov, ani sídla firiem. Do registra obyvateľov, ktoré vedie MV SR sa však doplnil nový údaj - názov mestskej časti. 
     Podľa vyjadrenia zamestnancov Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Liptovskom Mikuláši bude potrebné, aby sa táto zmena postupne začlenila do dokladov subjektov, ktorých sa dotýka. „Úzko v tejto veci s vedením i zamestnancami oddelenia dokladov OR PZ spolupracujeme. Oni sami priebežne informujú obyvateľov a ostatné subjekty o postupe v tejto veci, ako aj o tom, že výmena všetkých dokladov je bezplatná, nakoľko  k zmene údajov došlo vo verejnom záujme. Nehrozia ani žiadne pokuty,“ prízvukuje prednostka mestského úradu.  
     V prípade potreby vydania nových dokladov, Okresné oddelenie PZ zapíše do dokladov už názov novej mestskej časti ako súčasť adresy. Túto zmenu si môžu vybavovať obyvatelia aj podnikateľské subjekty postupne. "Spoluprácu v tejto veci osobne hodnotím naozaj ako príkladnú spoluprácu štátnej správy a samosprávy,“ dodala A. Rašiová.
    Zmena názvu mestských častí sa dotkne iba tých subjektov, ktoré mali adresu v pôvodnej mestskej časti Liptovský Mikuláš a od 1. júla 2014 je časť z nich priradená do m. č. Staré Mesto a časť do m. č. Vrbica - Nábrežie.
    Priradenie nových mestských častí k jednotlivým uliciam si záujemcovia môžu nájsť na webovom sídle mesta, v sekcii eGOV v záložke Adresy v meste. Zmena sa nijako nedotkne subjektov v ostatných mestských častiach, u ktorých ministerstvo názov mestskej časti aj doteraz viedlo ako súčasť ich adresy.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára