O Vás, s Vami, pre Vás

Do školských lavíc by malo zasadnúť viac ako 2400 detí

28.08.2014, Liptovský Mikuláš -Od septembra tohto roka sa odhaduje, že do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš nastúpi 2409 žiakov.

V porovnaní s minulým rokom je to nárast o 20 detí vo veku povinnej školskej dochádzky. Viac detí nastúpi i do materských škôl.
   Do lavíc v šiestich liptovskomikulášskych základných školách (ZŠ) by malo po prvýkrát zasadnúť 307 prvákov. „Najväčší počet žiakov očakávajú na ZŠ M. R. Martákovej v mestskej časti Vrbica - Nábrežie, ZŠ s materskou školou Demänovská ulica v Palúdzke a ZŠ Janka Kráľa na sídlisku Podbreziny,priblížil Rastislav Kudlička, vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
   V deviatom mesiaci by malo do materských škôl (MŠ) v pôsobnosti mesta nastúpiť 927 detí, čo je oproti minulému školskému roku nárast o 34 detí.  „V tomto štádiu sú počty detí pre predprimárne vzdelávanie len predbežné. Aj tu platí to isté pravidlo ako pri žiakoch základných škôl. Záväzný termín pre zisťovanie počtu detí pre nový školský rok 2014/2015 je 15. september,“ dodal R. Kudlička.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára