O Vás, s Vami, pre Vás

Európsky týždeň mobility aj v našom meste

02.09.2014, Liptovský Mikuláš - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia (SAZP) sa v rámci realizácie Kampane za čistejšie ovzdušie na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku rozhodli pripojiť k programu Európskej komisie s názvom Európsky týždeň mobility.


   Európsky týždeň mobility (ETM) prebieha každoročne v dňoch 16. až 22. septembra. Program na národnej úrovni koordinuje SAZP. „Jeho poslaním je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporili opatrenia udržateľnej mestskej mobility a vyzvali svojich obyvateľov k používaniu alternatív motorového vozidla. Miest, ktoré každoročne bojujú s nadmerným počtom áut, prehustenou a nebezpečnou premávkou, pribúda. Dobrou správou je, že sa zvyšuje aj počet miest, ktoré sa zapájajú do ETM so zámerom upozorniť na efektívnosť využívania ekologických foriem dopravy,“ uviedla koordinátorka kampane Andrea Štulajterová.
    Miestne samosprávy, ktoré sa do kampane oficiálne zapájajú, organizujú počas ETM aktivity pre širokú verejnosť v súlade s určenou témou. Tohtoročný motív znie: „Naše ulice, naša voľba“. Celotýždňové aktivity vrcholia pravidelne 22. septembra podujatím nazvaným „Do mesta bez auta!“. Ide o tradíciu založenú v roku 2000. Zorganizovanie podujatia vyžaduje od zúčastnených samospráv vyčlenenie jednej či viacerých zón počas tohto dňa výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. Naše mesto sa oficiálne zapojí do celoeurópskej kampane počas ETM v dňoch 16. - 22. septembra 2014. SAŽP zároveň vyhlasuje pre všetky zapojené samosprávy súťaž v kategóriách: aktívna samospráva, originálna aktivita, efektívne trvalé opatrenie, originálny video spot a originálna tematická fotografi a. Víťazi budú ocenení počas záverečného workshopu.
     Snahou organizátorov ETM je zároveň osloviť dve tisícky základných škôl z celého Slovenska. „Prostredníctvom poskytnutých informácií priblížime žiakom i pedagógom problematiku udržateľnej mobility, motivujeme ich k využívaniu správnych druhov dopravy, prípadne ponúkneme možnosť aktívne sa zapojiť do kampane ETM, práve v rámci spolupráce s príslušnou samosprávou,“ vysvetlila koordinátorka kampane Miroslava Jančová.
 
Stojany na bicykle pre žiakov
    Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje súťaž „Do školy na bicykli“, do ktorej sa môže zapojiť každý žiak základnej školy, ktorý aspoň jeden deň príde do školy na bicykli. „Všetci žiaci dostanú reklamne predmety a propagačne materiály, v areáli najúspešnejšej školy postavíme stojany a prístrešky na odkladanie bicyklov,“ vyhlásil primátor mesta Alexander Slafkovský. „Verím, že nám záleží na kvalite životného prostredia v našom meste. Oficiálnym zapojením sa do kampane potvrdíme skutočný záujem o hľadanie možnosti pre trvalo udržateľný rozvoj nášho mesta, Slovenska a EÚ,“ dodal.
   Všetky užitočné informácie nájdete na www.tyzdenmobility.sk a web stránke mesta www.mikulas.sk.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára