O Vás, s Vami, pre Vás

Konferencia na slávu štyrom šľachetným

Liptovský Mikuláš, 22.09.2014 – Provizórna sieň Slávy šľachetným sa rozrástla o ďalšie mená významných slovenských dejateľov.

Na vedecko-popularizačnej konferencii v Liptovskom Mikuláši prijali Jána Lajčiaka, Rudolfa Macúcha, Annu Pivkovú a Elenu Maróthy–Šoltésovú k osobnostiam, ktoré sa výrazne pričinili o rozvoj a pozdvihnutie slovenského národa v dobe, v ktorej žili.


   Konferenciu zorganizoval počas podujatia Sláva šľachetným cez víkend (19. – 21. 9. 2014) Spolok Martina Rázusa spoločne s mestom Liptovský Mikuláš, Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v Liptovskom Mikuláši už po tretíkrát.  Názov nesie podľa titulu básne Karola Kuzmányho - Kto za pravdu horí.
    „Venovali sme ju dvom významným evanjelickým teológom a orientalistom - Jánovi Lajčiakovi a Rudolfovi Macúchovi, ktorí sa svojou schopnosťou vnímať cudzie jazyky stali doktormi filozofie a teológie.  Nezabudli sme ani dve dámy, prvé predsedníčky Spolku slovenských žien Živena – Annu Pivkovú a Elenu Maróthy-Šoltésovú. Tento rok si pripomíname 145. výročie založenia hnutia a na ďalší rok zas výročia ich narodenia,“ povedal Ján Juráš, čestný predseda Spolku Martina Rázusa.
    Kým sa Rudolf Macúch stal vo vtedajšom západnom Berlíne svetovo uznávanou osobnosťou, Ján Lajčiak, ktorý odmietol odísť zo Slovenska, skončil ako chudobný farár na malej fare vo Vyšnej Boci. Prednášajúci vytiahli zo zabudnutého Lajčiakovho diela vzácny preklad originálu Biblie z gréčtiny do slovenčiny, ako aj významné teologické dielo Prehovor Ezechiel, za ktorý dostal na Sorbonskej univerzite titul doktora teológie.
    O živote Rudolfa Macúcha prišla okrem iných porozprávať jeho dcéra, profesorka Maria Macuch, žijúca v Nemecku. „Bol to pre mňa najdôležitejší človek, ktorý vynikal nielen ako vedec, ale aj ako otec. Mal úžasné pochopenie, empatiu. Pamätám si na príhodu, keď sme cestovali do Anglicka, kde dostal miesto profesora. Šli sme trajektom po rozbúrenom mori, mal na sebe krásny nový oblek prichystaný na prijatie. Mne bolo nevoľno a podarilo sa mi ten oblek 'zašpiniť'. On sa len usmial a povedal, že takto farebný sa mu páči viac,“ zaspomínala svetovo uznávaná znalkyňa semitských jazykov,  orientalistiky, arabčiny či islamu.
     Anna Pivková a Elena Maróthy-Šoltésová boli trpiteľkami svojej doby, ktoré sa snažili pomôcť slovenským ženám, vzdelávali dievčatá a zakladali školy. „Významnou činnosťou hnutia bolo zbieranie slovenských výšiviek, ktoré dosiahli obrovský úspech v zahraničí. Takto pomáhali slovenským ženám si privyrobiť,“ priblížil J. Juráš.
 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára