O Vás, s Vami, pre Vás

Začiatok rekonštrukcie Socháňovej ulice

Liptovský Mikuláš, 25.09.2014 – V pondelok 29. septembra sa začne rekonštrukcia Socháňovej ulice na sídlisku Nábrežie. Práce budú ukončené začiatkom novembra.


   Úpravy ulice Socháňovej sú riešené od jej napojenia na ulicu Majerskú po križovatku s obslužnou komunikáciou vedúcou k obytnému domu na ulici Borbisovej. „Stavebnými úpravami sa spolu vytvorí 39 odstavných stojísk pre osobné automobily,“ povedala Eva Medvecká z útvaru prípravy a realizácie stavieb Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
   Stavebné práce budú realizované po ucelených častiach, aby mohli dotknutí obyvatelia aspoň čiastočne parkovať pri bytových domoch. „Prosíme občanov, aby v uvedenom termíne autami neblokovali zhotoviteľa pri stavebných prácach,“ dodala E. Medvecká.
     Práce by mali byť ukončené 3. novembra 2014.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára