O Vás, s Vami, pre Vás

Sľub mestskej volebnej komisie

Liptovský Mikuláš, 25.09.2014 – Vo štvrtok 25. septembra sa na mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši stretli na svojom prvom

spoločnom zasadnutí členovia a zapisovateľka mestskej volebnej komisie. Do rúk primátora mesta zložili sľub, že budú počas novembrových komunálnych volieb svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne.


   Zloženie sľubu členov a zapisovateľa mestskej volebnej komisie je stanovené zákonom o voľbách do orgánov samospráv.  Svojich zástupcov do nej navrhlo 5 politických subjektov: Ing. Jaroslav Chomo za koalíciu Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (KDH, NOVA, SDKÚ-DS), Ing. Marta Gutraiová za stranu Zmena zdola – Demokratická únia Slovenska (ZD-DÚ), Ing. Ľubomír Klobušiak za koalíciu SMER - Sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených (SMER-SD, SNS, SDS, SZ), RSDr. Michal Kotian za Komunistickú stranu Slovenska (KSS) a Mária Laučiková za stranu Tvoríme inú politiku (TIP). Za predsedu komisie zvolili Ing. Ľubomíra Klobušiaka (SMER-SD, SNS, SDS, SZ), podpredsedom sa stal RSDr. Michal Kotian (KSS) a zapisovateľkou mestskej volebnej komisie je JUDr. Miroslava Dzurošková.
   Septembrové mestské zastupiteľstvo pre nadchádzajúce volebné obdobie určilo v Liptovskom Mikuláši osem volebných obvodov, v ktorých si budú obyvatelia mesta voliť 25 poslancov mestského zastupiteľstva. Štyroch zástupcov vo volebnom obvode (VO) Staré Mesto, siedmich zvolia pre mestskú časť (m. č.) Vrbica–Nábrežie, ako aj vo VO Podbreziny, Vitálišovce, Svätý Štefan. Po jednom poslancovi sa bude voliť vo VO Okoličné, Stošice a Liptovská Ondrašová, Ráztoky, rovnako ako aj v spoločných obvodoch Iľanovo, Ploštín a Demänová, Bodice. Traja poslanci sa budú voliť vo VO  Palúdzka, Andice, Benice.
   V zákonom stanovenej lehote odovzdalo kandidátne listiny 11 politických subjektov a 14 nezávislých kandidátov. Spolu sa tak o priazeň voličov uchádza 75 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a päť kandidátov na primátora.
    Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 15. novembra od 7:00 do 20:00 h.  
 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára