O Vás, s Vami, pre Vás

Mikulášski seniori spoznávali mesto i región

07.10.2014, Liptovský Mikuláš - V Liptovskom Mikuláši končí aktívne spoznávanie regiónu pre ľudí nad 50 rokov. „Výlety“ v rámci projektu Aktívneho starnutia zaviedli osemdesiatich účastníkov do viacerých častí Liptova.

Turisticko-vzdelávaciu aktivitu uzavrelo v utorok 7. októbra odovzdanie účastníckych certifikátov prvej skupine absolventov.
    Projekt Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš zahŕňa osem vzdelávacích aktivít financovaných Európskym sociálnym fondom, štátnym rozpočtom a päťpercentným spolufinancovaním mesta. „Všetky kurzy majú za cieľ zvýšiť kvalitu neformálneho vzdelávania, rozvíjať a prehlbovať kľúčové kompetencie seniorov v našom meste a v neposlednom rade ich udržať v dobrej fyzickej a psychickej kondícii. Ohlasy jednotlivých absolventov nám dokazujú, že to boli dobre nasmerované ciele,“ zhodnotila Anna Rašiová, prednostka Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. 
    Účastníci kurzu sa počas piatich dní v priebehu roka zoznámili s dominantami a osobnosťami mesta vďaka odbornej lektorke Darine Hoferekovej,  zavítali do skanzenov v Pribyline a Vlkolínci a prehliadli si útroby elektrárne na Čiernom Váhu. „Veľmi rada chodím medzi ľudí, aj preto som sa prihlásila. Najviac sa mi páčil skanzen v Pribyline a Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku. Prvýkrát v živote som bola v Galérii P. M. Buhúňa,“ povedala Kvetoslava Kocourová, jedna z účastníčok kurzu.
     „Keď človek žije v Liptovskom Mikuláši, mal by poznať aj jeho pamiatky. Som veľmi vďačná, že mesto pripravilo tento projekt. Keďže som predsedníčkou Slovenského zväzu telesne postihnutých a väčšina našich členov spadá do vyhradenej vekovej kategórie, som rada, že mnoho našich členov sa dostalo do jednotlivých vzdelávacích aktivít. Skúsili sme i jogu. Oslovila nás natoľko, že osemnásť ľudí nadšene pokračuje ďalej aj po ukončení kurzov,“ uviedla Tatiana Tkáčová, účastníčka kurzu.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára