O Vás, s Vami, pre Vás

Liptovský Mikuláš je po druhýkrát najlepšie separujúcim mestom

14.10.2014, Liptovský Mikuláš - Liptovský Mikuláš sa stal opäť víťazom súťaže v triedení odpadov medzi mestami a obcami na Slovensku.

Vyplýva to z výsledkov Oprávnenej organizácie ENVI-PAK prevádzkujúcej systém zabezpečovania zberu a zhodnocovania odpadov z obalov. V súčasnosti združuje viac ako 1600 miest a obcí. Ocenenie si mesto prevzalo vo štvrtok 9. októbra na konferencii Samospráva a triedený zber 2014 vo Zvolene.

   Súťaž o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov organizuje združenie ENVI-PAK od roku 2009, aby samosprávy motivovalo k vyššej úrovni environmentálneho správania. Celkové víťazstvo a hlavnú cenu v súťaži za množstvo vyseparovaného odpadu si Liptovský Mikuláš prevzal prvýkrát už v roku 2011. „V našom meste triedime odpad viac ako dvadsať rokov. Dosiahnuté úspechy na tomto poli patria najmä obyvateľom, ktorí chápu, prečo je separovanie potrebné. Verím, že toto ocenenie bude pre nich silnou motiváciou, aby boli vo svojom snažení naďalej vytrvalí,“ zdôraznil primátor mesta Alexander Slafkovský. 
    Prvé kontajnery na triedenie skla sa v Liptovskom Mikuláši objavili v roku 1992. O štyri roky neskôr obyvatelia mesta začali so separáciou plastov, ku ktorým sa postupne pridal papier. „V súčasnosti dokážeme bez problémov vytriediť päť základných  zložiek odpadu ako papier, plasty, viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly a sklo. Ďalšie zložky ako oleje, nebezpečné odpady, elektroodpad či zelený odpad bez problémov každý obyvateľ odovzdá na dvoch zberných dvoroch. Na najvyššej možnej úrovni sa nám to darí  vďaka novo otvorenej separačnej hale na Podbrezinách. Druhá najmodernejšia triediaca linka na Slovensku má kapacitu na spracovanie šesť násobne vyššieho množstva odpadu ako jej predchodkyňa,“ spresnila Iveta Klepáčová, vedúca útvaru životného prostredia a poľnohospodárstva Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.    
   Z Liptova sa ocenenie v kategórii najvyššia vyseparovateľnosť medzi samosprávami do 5-tisíc obyvateľov dostalo i obci Liptovské Kľačany v mikulášskom okrese.  Víťazi súťaže vo ôsmich kategóriách si rozdelia finančné ceny v hodnote 10 500 eur, ktoré môžu investovať do rozvoja a podpory triedeného zberu odpadov. Mesto Liptovský Mikuláš získalo odmenu 3-tisíc eur, ktorými môže pokryť časť výdavkov na separáciu. 
 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára