O Vás, s Vami, pre Vás

Mikulášsku mládež budú vzdelávať francúzske učiteľky

14.10.2014, Liptovský Mikuláš - Dvojica pedagogičiek z francúzskeho mesta Annecy zavítala do Liptovského Mikuláša. V partnerskom meste budú štrnásť dní zdokonaľovať mikulášsku mládež vo francúzskom jazyku.

Cieľom návštevy je tiež porovnávanie úrovne a systému vzdelávacieho procesu oboch krajín. Prvý deň stáže ich v utorok 14. októbra privítal primátor mesta Alexander Slafkovský.   
   S týždňovým predstihom privítali v Annecy dve pracovníčky mestského úradu z Liptovského Mikuláša. Na dvojtýždňovej výmennej stáži sa oboznámia s fungovaním tamojšej samosprávy a prinesú cenné rady do Liptova. „Aj o tomto je partnerstvo našich miest. S francúzskym mestom Annecy udržiavame veľmi úzke kontakty nielen na úrovni kultúry, športu a cestovného ruchu, ale i vzdelávania. Už niekoľko rokov posielame do Francúzska študentov s dobrými študijnými výsledkami na prázdninový pobyt. V Európe je slovenské školstvo všeobecne považované za vyspelé. Vzájomné porovnávanie však môže určite priniesť množstvo podnetných nápadov ako veci zlepšovať,“ zdôraznil primátor mesta Alexander Slafkovský.
   Dvojica učiteliek okrem mikulášskych stredných škôl, na ktorých sa vyučuje francúzsky jazyk, spozná tunajšie pamätihodnosti, múzeá i galérie a navštívi ďalšie turisticky pútavé miesta regiónu Liptov.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára