O Vás, s Vami, pre Vás

Spojeneckí výsadkári v roku 1944

17.10.2014, Liptovský Mikuláš - Vznik britských a amerických vzdušno-výsadkových jednotiek počas druhej svetovej vojny bol inšpirovaný počiatočnými úspechmi nemeckých Fallschirmjaegerov (padákových strelcov) počas tzv. bleskovej vojny na Západe na jar 1940.

Títo elitní vojaci Luftwaffe na padákoch a klzákoch obsadzovali belgické a holandské letiská, mosty a pevnosti tesne pred tankovými divíziami postupujúceho Wehrmachtu a umožnili tak nečakane rýchlu porážku armád Holandska, Belgicka, Francúzska a Veľkej Británie. Spojeneckou odpoveďou bol vznik britskej 1. výsadkovej divízie v roku 1941 a americkej 101. výsadkovej divízie v roku 1942, nasledovanými ďalšími jednotkami.

   Na rozdiel od nemeckých výsadkárov, ktorí po víťaznom, ale krvavo zaplatenom dobytí ostrova Kréta v máji 1941 už nikdy neboli nasadení do bojov zo vzduchu, novovytvorené anglo-americké výsadkové divízie sa pripravovali na vzdušný transport a boj v tyle nepriateľa. Od počiatočných výsadkov diverzného typu na francúzske pobrežie (1942) cez vysadenie jednotiek vo veľkosti brigád na Sicílii (1943) viedla cesta až k rozhodujúcej operácii na Západe v roku 1944 – vylodeniu v Normandii. V noci z 5. na 6. júna 1944, niekoľko hodín pred námorným výsadkom na inváznych plážach, vojaci dvoch amerických a jednej britskej výsadkovej divízie otvorili svojim zoskokom front v západnej Európe. Parašutisti so začiernenými tvárami zaútočili na nemecké delostrelecké batérie, strategické mosty cez rieky a východy z inváznych pláží a v ďalších dňoch sa zúčastnili spolu s pozemnými armádami nemilosrdných bojov s nemeckými jednotkami Wehrmachtu, Luftwaffe a Waffen SS v normandskom vidieku. Napriek značným stratám sa ukázalo masové nasadenie výsadkárov úspechom a rozhodujúcim spôsobom prispelo ku zdaru operácie Overlord.
   Po dvojmesačných bojoch v Normandii, vedúcich k obkľúčeniu a zničeniu nemeckých armád v blízkosti mesta Falaise sa západná fronta temer zrútila. Americké jednotky rýchlym postupom oslobodili Paríž a Briti na severozápade dosiahli holandské hranice. Eufória v spojeneckom velení zo zdanlivého nemeckého kolapsu viedla ku plánu smelej operácie, ktorej cieľom mala byť porážka nacistického Nemecka ešte do konca roku 1944. Zreorganizované a doplnené výsadkové divízie dostali za úlohu obsadiť kľúčové mosty cez tri holandské rieky a pozemná armáda – britský XXX. zbor – mala vytvoreným koridorom preraziť smerom na sever cez Holandsko, stočiť sa na západ až do priemyselného srdca Nemecka a postupom ďalej smerom na Berlín zopakovať v obrátenom garde nemecký Blitzkrieg z roku 1940. Operácia pod velením britského maršala B. Montgomeryho dostala krycí názov Market-Garden.
   V nedeľu 17. septembra 1944 sa v Holandsku, desiatky kilometrov za nemeckými líniami, zniesli pod kupolami padákov a v klzákoch tisíce britských a amerických výsadkárov. Mohutný vzdušný výsadok bol pre Nemcov prekvapením a Spojenci boli spočiatku úspešní; americkí parašutisti obsadili mestá Eindhoven a Nijmegen a zabezpečili mosty cez rieky Maas a Waal, zakiaľ čo najďalej vysadení britskí „Red devils“ z 1. výsadkovej divízie sa prebojovali z doskokových plôch cez mesto Arnhem a zaujali severný koniec strategického mosta cez Dolný Rýn. Súčasne sa pohol vpred britský XXX. zbor, pozostávajúci z troch divízií a obrnenej brigády.
   Situácia sa však čoskoro skomplikovala: pešie a obrnené divízie zboru len pomaly postupovali takticky nevhodným terénom pozdĺž jedinej cesty smerom na sever, americkí výsadkári boli pútaní ťažkými bojmi o udržanie dobytého koridoru naprieč Holandskom a britskí výsadkári sa ocitli v izolovanej pasci na severnom brehu Dolného Rýnu. Napriek predpokladom o slabom nemeckom odpore čelili ľahko vyzbrojení britskí parašutisti tankom a samohybným delám nemeckej tankovej divízie SS. V týždeň trvajúcich krutých bojoch bola britská 1. výsadková divízia napriek urputnému odporu zničená. Územný zisk spojencov v operácii Market-Garden sa nijakým spôsobom nevyrovnal stratám a front sa ako celok pohol smerom do Nemecka až v marci 1945.
  Operácia Market-Garden ako jediná výsadková operácia na Západe skončila neúspechom. Príčinou bola kombinácia podcenenia spravodajských informácií, vlastnej logistiky a nemeckej schopnosti improvizácie a húževnatosti v obrane. Hlavným dôvodom však bol prehnaný optimizmus spojeneckých veliteľov, čo sa týka schopnosti Nemecka naďalej vzdorovať aj po porážkach v lete 1944 na Východe aj Západe. Zúfalý a hrdinský odpor britských parašutistov 1. výsadkovej divízie v Arnheme proti nemeckej presile je dodnes vzorom a inšpiráciou pre britský The Parachute Regiment, ale zároveň zostáva aj hrozivým mementom pre veliteľov a plánovačov.
   K tohtoročnému 70. výročiu spojeneckých vzdušno-výsadkových operácií v Normandii a v Holandsku pripravilo Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši prednášku pre odbornú aj širokú verejnosť. Prednáška obsiahne vznik britských a amerických výsadkových jednotiek počas druhej svetovej vojny, ich výcvik, výstroj a výzbroj. V druhej časti sa prednáška sústredí na dve najväčšie anglo-americké vzdušno-výsadkové operácie v roku 1944 – súčasti operácie Overlord a operácie Market-Garden. Diváci uvidia bohatú fotodokumentáciu a historické filmové záznamy priamo z boja. Na prezretie bude k dispozícii uniforma, výstroj a výzbroj britského parašutistu z roku 1944. Prednáška s názvom „Spojeneckí výsadkári v roku 1944“ sa bude konať dňa 29. októbra 2014 v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši o 16.00 h.
 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára