O Vás, s Vami, pre Vás

Mikulášsky stavebný úrad koná zákonne, potvrdil prokurátor

20.10.2014, Liptovský Mikuláš - Krajská prokuratúra Žilina oznámila mestu, že preskúmala jeho podnet vo veci konania odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Žilina vo veci výstavby heliportu. Potvrdila správnosť doterajšieho konania mesta a mikulášskeho stavebného úradu.

    Spomínaný odbor je nadriadeným orgánom mikulášskeho stavebného úradu. Pred časom zaviazal mikulášsky stavebný úrad konať v rozpore s usmernením ministerstva výstavby, ktoré je nadriadené žilinskému odboru výstavby. Mesto preto dalo na prokuratúru podnet. Tá mu vyhovela a zaviazala odbor výstavby žilinského okresného úradu postupovať v súlade so zákonom.
   "Odbor výstavby v Žiline porušil podľa prokuratúry až dva zákony – zákon o správnom konaní a stavebný zákon. Sme radi, že prokurátor dáva za pravdu nám. Potvrdzuje tak správnosť doterajšieho konania mikulášskeho stavebného úradu,“ povedal primátor Alexander Slafkovský.
    „Žilinský odbor výstavby by mal teraz protestu prokurátora vyhovieť a zrušiť svoje rozhodnutie z júna 2014. Ak tak neurobí, alebo ho zmení len čiastočne, rozhodnúť bude musieť ministerstvo výstavby,“ dodal primátor A. Slafkovský.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára