O Vás, s Vami, pre Vás

Hospodárenie mesta sa stabilizovalo

29.10.2014, Liptovský Mikuláš - Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 počíta s prebytkom takmer 1,2 milióna eur a z neho ponecháva nerozdelených 255-tisíc euro pre nové zastupiteľstvo.

V podobných kladných číslach hospodárilo mesto aj v ostatných štyroch rokoch. Výrazne znížilo zadlženosť a zhodnotilo svoj majetok o viac ako osem miliónov eur.
     „Stabilizáciu rozpočtu za posledné štyri roky považujeme za jednu z najsilnejších stránok riadenia mesta a jeho financií. Prevádzkovú stratu z roku 2010 sa nám z mínusovej hodnoty 785-tisíc eur podarilo skonsolidovať už nasledujúci rok, do prebytku 885 tisíc eur. Aj ďalšie roky mesto vykazovalo každoročne prevádzkový prebytok vo výške viac ako 1,4 milióna eur. Najväčšie zásluhy má na  tom zodpovedný a reálny prístup pri tvorbe každého rozpočtového obdobia,“ uviedla Anna Rašiová, prednostka Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
 
Dlhová služba mesta
      Kým v roku 2010 predstavovala hodnota celkovej zadlženosti mesta 49,2 percenta, v roku 2013 sa pohybovala na úrovni 41,8 percent. Liptovský Mikuláš sa tak podľa rebríčka mimovládnej neziskovej organizácie INEKO začlenil medzi samosprávy z dobrým finančným zdravím. Pre rok 2014 sa očakávaná zadlženosť pohybuje v rozmedzí od 40,9 percenta až po hranicu 37,5 percenta. Zadlženosť mesta sa tak medziročne môže znížiť až o 4,2 percenta.
      Klesajúcou tendenciou sa počas ostatného funkčného obdobia prejavovala i zadlženosť  na jedného obyvateľa. Kým po roku 2009  pripadala zadlženosť na jedného obyvateľa vo výške 266 eur, v roku 2013 klesol tento ukazovateľ na úroveň 233 eur. 
 
Úverová zaťaženosť               
      Počas ostatných štyroch rokov mesto k možnosti brania úveru pristupovalo pomerne opatrne. Kým si v rokoch 2007 až 2010 mesto vzalo komerčné úvery v celkovej hodnote viac ako 6 miliónov eur, v rokoch 2011 až 2014  to bol len  jeden komerčný úver vo výške 1,3 milióna eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Ďalšie štyri úvery samospráve poskytol Štátny fond rozvoja bývania za viac ako 2,4 milióna eur pri výstavbe nájomných bytov. Sú to však samofinancovateľné zdroje hradené z nájmu a nezapočítavajú sa do dlhovej služby mesta.
    „O zodpovednom hospodárení mesta pod vedením bývalého primátora nesvedčí skutočnosť, že v čase vrcholiacej krízy si vzali najväčší komerčný úver na množstvo projektových dokumentácií, ktoré sú dnes nepoužiteľné, ale mesto bude tento úver splácať tridsať rokov,“ vysvetlil primátor mesta Alexander Slafkovský. 
 
Nárast majetku mesta 
    Hodnota majetku mesta predstavuje ku koncu septembru tohto roka 91,3 milióna eur. Od roku 2010 sa mestské aktíva zhodnotili o viac ako 8,1 milióna eur. Podiel na jedného obyvateľa tak za posledné štyri roky narástol o 288 eur. 
     „Za kladné výsledky hospodárenia vďačíme zníženiu stavu zamestnancov, prevádzkových a režijných nákladov mesta. K pozitívnemu vývoju ekonomiky mesta prispelo aj rozhodnutie previesť správu bytov v osobnom vlastníctve súkromnej spoločnosti z rúk dnes už zaniknutého mestského Bytového podniku. Po prenájme tepelného hospodárstva v roku 2008 totiž prestal vykazovať zisk. Výrazne nám pomohol i podpis koncesnej zmluvy so spoločnosťou JL aréna. Vybudovala špičkovú tréningovú halu a pomáha nám s rekonštrukciou a prevádzkou zimného štadióna, ktorý v niektorých častiach vykazoval havarijný stav. Veľkého finančného bremena sme sa zbavili aj v prípade Liptov arény. Od začiatku jej prevádzky v roku 2008 až do odovzdania do nájmu začiatkom roka 2014, boli náklady vo výške viac ako 716-tisíc eur, výnosy v hodnote len niečo vyše 241-tisíc eur a celková strata za takmer šesť rokov prevádzkovania predstavuje sumu takmer 475-tisíc eur,“ zhrnul primátor mesta Alexander Slafkovský.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára