O Vás, s Vami, pre Vás

Investície do školstva

12.11.2014, Liptovský Mikuláš - Primátor mesta Alexander Slafkovský privítal v stredu 12. novembra riaditeľov školských a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby sa im poďakoval za ich celoročnú prácu.

Obzreli sa i za ostatnými mesiacmi, počas ktorých spoločne s mestom zrealizovali množstvo dôležitých investičných akcií.
     Takmer 370-tisíc eur je suma, ktorú mikulášska samospráva vyčlenila na obnovu svojich predškolských a školských zariadení. Vymenili sa okná, obnovili hygienické zariadenia a zmodernizovali školské jedálne. 
      Na základnej škole v Palúdzke sa opravila zatekajúca strecha nad telocvičňou a vymenila sa palubovka v telocvični pre žiakov zo Základnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách. Za takmer 235-tisíc sa vymenili okná na piatich materských školách. Okrem toho v Materskej škole (MŠ) Vranovská pribudnú do konca novembra technologické zariadenia v školskej jedálni. V MŠ 4. apríla deti využívajú okrem nových okien i vynovené hygienické zariadenia. Cez vymenené okná pozerajú aj deti v MŠ na Agátovej a Nábreží Aurela Stodolu. Najväčšia investícia bola poskytnutá Základnej škole v Okoličnom vo výške takmer 126-tisíc eur. Poslednú etapu výmeny okien škola absolvuje do konca novembra.    
     Tento rok mesto opravilo terasu pre deti v Materskej škole na Komenského ulici. Modernejšie hygienické zariadenia už využívajú v MŠ Palúčanská a v Liptovskej Ondrašovej. Okrem MŠ Vranovská si zariadenia v školskej jedálni mohli obnoviť i v základných školách Janka Kráľa, M. R. Martákovej a na ul. Čs. brigády vo výške 35-tisíc eur. „Za ostatné roky tak ani jedno mestské vzdelávacie zariadenie neobišlo naprázdno,“ zdôraznil primátor mesta Alexander Slafkovský.  

Obnova škôl z grantov
    V roku 2014 mesto Liptovský Mikuláš podalo dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V rámci Regionálneho operačného programu sa uchádzame o prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy Dr. A. Stodolu v celkovej výške viac ako 416-tisíc eur. Ak uspejeme, na budúci rok sa zmodernizuje a zateplí učebňový pavilón školy, vymenia sa okná a exteriérové dvere, vonkajšej elektroinštalácie aj IKT vybavenie,“ priblížila Jana Kormaníková, projektová manažérka mesta.
    O dotáciu na realizáciu prvej etapy stavebných úprav ZŠ Čs. brigády radnica požiadala Environmentálny fond v maximálnej možnej výške 200-tisíc eur. „Z týchto peňazí by sme chceli hradiť zateplenie a výmenu okien na budove pre druhý stupeň. Mesto by práce spolufinancovalo vo výške takmer 38 500 eur,“ dodala J. Kormaníková.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára