O Vás, s Vami, pre Vás

Mikulášska knižnica oslávila 185 rokov od založenia

13.11.2014, Liptovský Mikuláš - Začiatkom novembra ubehlo presne 185 rokov od založenia prvej verejnej knižnice na Slovensku.

V Liptovskom Mikuláši ju založil rodák z Paludze Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Dnes je Liptovská knižnica, ktorá nesie hrdo meno svojho zakladateľa, modernou inštitúciou s množstvom praktických služieb.           

    Slovenská požičovacia bibliotéka. Tak znel názov inštitúcie, ktorá začala v roku 1829 zapožičiavať knihy a vtedy moderné kalendáre aj nevzdelanej verejnosti. Belopotocký už pred jej založením rozširoval knihy a časopisy medzi slovenským ľudom. O tom, že knihy sú dôležitým prostriedkom k získaniu vzdelanosti, sa presvedčil najmä počas návštevy knižníc a čitární v rakúskej Viedni i v maďarskej Peš­ti. „Odvtedy sme prešli dlhú cestu. Hoci sa považujeme za priamu pokračovateľku Belopotockého knižnice, snažíme sa ísť ďalej a byť modernou inštitúciou. Využívame klasické dokumenty, knihy, ale zároveň pracujeme s novými nosičmi informácií, databázami, externými zdrojmi informácií a sme online prepojení s ostatnými slovenským knižnicami,“ uviedla riaditeľka knižnice Marcela Feriančeková.

Odborný seminár
    Pri príležitosti okrúhleho jubilea pripravila knižnica v stredu 12. novembra pre odbornú verejnosť seminár, na ktorom sa hovorilo o histórii Liptovského Mikuláša v časoch prvej polovice 19. storočia i samotnom G. F. Belopotockom. „V popoludňajších hodinách patrilo podkrovie knižnice divadelníkom matičného súboru, ktorí na základe zápiskov Belopotockého manželky zobrazili útržky z ich spoločného života,“ spresnila M. Feriančeková. 

Rozširovanie služieb       
    V blízkej budúcnosti rozšíri knižnica svoje služby o nový bibliobox. „Zakúpili sme ho za projektové peniaze. V čase, keď budeme mať zatvorené, sem môžu čitatelia vhodiť vypožičané knihy. Ak však majú voči nám podlžnosti,  tie im ostávajú aj po vrátení knihy,“ doplnila riaditeľka knižnice.
    V súčasnosti Liptovská knižnica G. F. Belopotockého eviduje asi 6500 registrovaných čitateľov. Takmer tretinu z nich tvoria deti do 15 rokov a viac ako 60 percent sú obyvatelia Liptovského Mikuláša.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára