O Vás, s Vami, pre Vás

Investičné akcie do konca roka 2014

14.11.2014, Liptovský Mikuláš - Počas celého roka sa v Liptovskom Mikuláši pracovalo na rekonštrukcii a úprave miestnych komunikácií, budovaní parkovísk a zušľachťovaní verejných priestranstiev.

Do konca tohto roka je naplánovaných ešte niekoľko dôležitých investičných akcií. 
     Koncom októbra sa začalo s dlho očakávanou rekonštrukciou Majerskej ulice na sídlisku Nábrežie. Okrem nového povrchu cesty medzi ulicami Alexyho a Vrlíkovou tu bude obyvateľom slúžiť 348 parkovacích státí a chýbajúce verejné osvetlenie. Všetko v celkovom náklade 758 500 eur.
       V mestskej časti Palúdzka sa od polovice novembra zmení takmer 140-metrový úsek prašnej cesty na Okružnej ulici na plnohodnotnú komunikáciu s chodníkom. Spoločne s ulicami Parkovou a Švermovou tak dostane nový vzhľad ďalšia z využívaných ciest v Palúdzke. Novú tvár dostane i križovatka pri starom vchode do nemocnice. „Kvôli zvýšeniu bezpečnosti chodcov osadíme v strede križovatky ostrovček a priechod pre chodcov v časti smerom k Základnej škole na Demänovskej ceste vyvýšime a osvetlíme,“ uviedol Ľubomír Hán, vedúci oddelenia životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev Mestského úradu (MsÚ) v Liptovskom Mikuláši. Investície v tejto mestskej časti sa vyšplhajú spoločne na sumu 95-tisíc eur.
    V Starom Meste sa úpravy povrchu cesty dočkajú i obyvatelia Ul. Majeríková. V priebehu novembra tu okrem výmeny živičného krytu cesty a úpravy chodníka pribudne deväť nových odstavných plôch v hodnote 39-tisíc eur. V Okoličnom dôjde koncom októbra k výmene starej panelovej cesty na Ul. Linčovského.  
Opravy škôl či múzejný depozitár
    K výmene okien na bloku C v Základnej škole (ZŠ) Okoličianskej sa do konca tohto roka pridajú i okná v učebniach na prvom a druhom poschodí bloku A za 69-tisíc eur. Okná obnovia i v časti Materskej školy (MŠ) Agátová na Podbrezinách a MŠ A. Stodolu na Nábreží, čím investícia mesta do školských a predškolských zariadení stúpne o 46-tisíc eur. 
    Školská jedáleň v ZŠ Janka Kráľa si tento rok prilepšila o nové prístrojové vybavenie za 15-tisíc eur. Samospráva vyčlenila z rozpočtu do konca tohto roka ďálších 20-tisíc eur, ktoré poputujú aj do zvyšných troch školských vývarovní v Základnej škole Janka Kráľa a v materských školách Čsl. brigády a Vranovská.  
    Okrem toho sa Ulica Stošická dočká chýbajúceho verejného osvetlenia za 15-tisíc eur, ako aj Kernova ulica. Nové oplotenie za 21-tisí eur dostane futbalové ihrisko Iľanove a spevnia sa plochy pod kontajnermi na Nábreží, v Starom Meste a na Podbrezinách. Začne sa s realizáciou výstavby depozitára v záhrade mestského Múzea Janka Kráľa a solárne osvetlenie popri chodníku cez bývalý židovský cintorín naštartuje projekt Park spomienok.

Nové parkovacie plochy
    Na najproblematickejšom sídlisku z hľadiska parkovania – na Podbrezinách, tento rok pribudne približne 30 parkovacích miest na Ulici Brezovej. K nim sa pridá zatiaľ päť miest na Ulici Jabloňovej. „V tomto roku sa ešte vybaví povolenie na zvyšných 96 odstavných plôch,“ prezradil Miloš Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ.
     Ďalších 12 státí budú môcť využívať vodiči z Ulice Agátovej. V najbližších mesiacoch sa aj obyvatelia Nábrežia dočkajú 14 stojísk na Chalúpkovej ulici a 18 parkovacích miest pribudne pri tzv. Dominante pre nájomníkov mestských bytov. 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára