O Vás, s Vami, pre Vás

Vyhodnotili súťaž o Najkrajší strom v meste

14.11.2014, Liptovský Mikuláš - Počas septembra a októbra tohto roka vyhlásilo mesto Liptovský Mikuláš súťaž o Najkrajší strom v meste.

Z množstva prihlásených drevín odbornú porotu najviac oslovila vŕba, ktorú so súťaže prihlásil Matej Klimo.

   „V meste  a mestských častiach máme množstvo stromov, drevín a krovín, ktoré sú originálne  svojim vzrastom či vekom. Avšak nielen kvôli tomu sme súťaž zorganizovali. Chceme, aby si obyvatelia viac všímali zeleň vo svojom okolí, pretože je to práve ona, ktorá dodáva miestam a mestám tú správnu atmosféru a energiu,“ uviedla Iveta Klepáčová, vedúca útvaru životného prostredia a poľnohospodárstva Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
     Víťazná fotografia vŕby z kopca po ľavej strane na ceste na Háj-Nicovô poslal jej autor Matej Klimo s týmto sprievodným textom: „Raz som sa bol prejsť s kamarátkou a veľmi ma oslovil. Len tam stál, skoro na vrchu kopca, mal zaujímavý tvar a farby. Tiež vyzeral, že do neho udrel blesk, no aj tak rastie ďalej. Práve pri ňom som si uvedomil, že aj keď je človek sám a má pocit, že sa ho všetci pokúšajú potopiť, tak môže vyrásť v niečo krásne a silné ako tento strom.“

Aj stromy majú svoje príbehy
    „Sme radi, že ľudia reagovali na našu výzvu tak pozitívne. Spoločne s fotografiami nám totiž napísaním sprievodných textov dali sčasti možnosť nahliadnuť nielen do svojich záhrad, ale i do svojich životov. Veľmi si to vážime,“  dodala I. Klepáčová.  
   Okrem víťaznej snímky porotu oslovili i ďalšie zaslané fotografie. „Dostali sme krásnu lipu malolistú z Bodíc, ktorá podľa nášho súťažiaceho stojí vedľa malebného  gotického kostolíka. Podľa autora fotografie Ladislava Milana svojou mohutnosťou dominuje a lemuje celkovú siluetu. Strom je podľa jeho slov vitálny s pevnou korunou a pravdepodobne ostal ako jediný po parkovej výsadbe približne z roku 1700,“ prezradila I. Kleopáčová.    
   Ďalším prihláseným stromom je topoľ pod Hájom-Nicovô pozdĺž železničnej trate od Heleny Mudroňovej z Liptovského Mikuláša. „Chodievam často na prechádzky a  pri jednej z nich sme objavili tento zákonom chránený topoľ. Strom je veľmi starý a zaslúžil by si viac opatery. Ani jeho okolie nie je najkrajšie, zvážané drevo spôsobilo hlboké brázdy a taktiež sa tu často tvorí odpad od ľudí. Sčasti sme ho pozbierali, ale tvorí sa tam stále odznova. Preto by sme aj takto chceli upozorniť na jeho vzácnosť a potrebu väčšej starostlivosti,“ uviedla pani Helena.
    Do súťaže sa so svojim rododendrónom prihlásil aj Pavol Kmeť z Liptovského Mikuláša. Do takejto krásy mu vyrástol v jeho záhrade. „Na fotke je 37-ročný rododendrón. Každý rok nám takto pekne zakvitne,“ napísal pod zaslané fotografie.

Vo fotogalérii nájdete súťažné fotografie aj fotografie ďalších zaujímavých drevín v meste.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára