O Vás, s Vami, pre Vás

Projekt vzdelávania seniorov uzavrie spoločná konferencia

21.11.2014, Liptovský Mikuláš - Takmer päťsto spokojných absolventov vzdelávacích aktivít je výsledkom projektu, ktorý pripravilo mesto Liptovský Mikuláš pre obyvateľov nad 50 rokov.

Prostredníctvom ôsmich aktivít si účastníci zdokonalili počítačové a jazykové zručnosti, finančnú a právnu gramotnosť, naučili sa orientovať vo verejnej správe či viac sa starať o svoje telo a myseľ.  Projekt uzavrie vo štvrtok 27. novembra konferencia pre účastníkov projektu i verejnosť. 

      Konferencia sa uskutoční o 14.00 h v zasadacej miestnosti na prízemí Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Pozvanie na ňu dostali okrem absolventov a verejnosti i zástupcovia riadiaceho orgánu projektu z Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR a partneri z dodávateľských spoločností. „Spoločne vyhodnotíme viac ako ročné úsilie vzdelávať našich seniorov v pre nich dôležitých oblastiach. Hoci sa nám cez dotazníky spokojnosti dostali do rúk pozitívne ohlasy na obsah a organizačné zabezpečenie kurzov, sme zvedaví na bezprostredné reakcie účastníkov. Pre nás je skutočne najdôležitejšia motivácia, ktorú vďaka kurzom získali, aby sa ďalej vzdelávali a zvyšovali tak kvalitu svojho života,“  povedal Anna Rašiová, prednostka Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.          

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára