O Vás, s Vami, pre Vás

Mikulášsky darček od Informačného centra

26.11.2014, Liptovský Mikuláš - Informačné centrum v Liptovskom Mikuláši sa približuje detským návštevníkom.

K množstvu propagačných materiálov pribudla maľovanka pre deti do 10 rokov. Hravou formou ich spolu s rodičmi prevedie mestom a jeho pamätihodnosťami.  
  „V rámci svojich služieb vieme rodinám s deťmi vyskladať zaujímavú a pestrú dovolenku, chceli sme však do aktívneho spoznávania atraktivít zapojiť viac aj samotné deti,“ priblížila Jana Piatková, riaditeľka Informačného centra mesta v Liptovskom Mikuláši. Rodiny s deťmi predstavujú ročne asi 40 percent všetkých návštevníkov.  „Našou snahou bolo vždy poskytnúť im alternatívy nielen v okolí, ale motivovať ich aj k pobytu na území mesta. Ukázať im, čo zaujímavé ponúkame a ako tu môžu s deťmi zmysluplne i zábavne tráviť čas,“ dodala J. Piatková.
 
Kamarát Mikuláš
   Turistický sprievodca pre deti „Spoznaj mesto so Svätým Mikulášom“ má byť jednou z foriem ako tento cieľ dosiahnuť. Je určený pre deti v predškolskom veku a 1. stupňa základných škôl. „Umožňuje deťom hravou a zábavnou formou pomocou kresieb, maľovaniek a hádaniek spoznávať mesto, získať poznatky z histórie, umenia, športu a života známych osobností. Na ceste za týmito zaujímavosťami ich sprevádza postava Svätého Mikuláša, ktorý vytvára srdečnú a priateľskú atmosféru,“ prezrádza riaditeľka ICM.
   Sprievodca však nie je venovaný iba deťom mimo Liptova. Slúžiť môže ako praktická vyučovacia pomôcka pre materské a základné školy. Materiál je voľne dostupný v Informačnom centre mesta Liptovský Mikuláš.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára