O Vás, s Vami, pre Vás

POZOR NA PODVODNÍKOV S FALOŠNÝMI ZBIERKAMI !!!


     Každoročne v predvianočnom období v uliciach mesta Liptovský Mikuláš pribúda množstvo verejných zbierok na rôzne účely, najčastejšie však na pomoc chorým. 

 

Žiaľ, objavujú sa aj falošné zbierky, ktoré sú organizované rôznymi podvodníkmi. Polícia v Liptovskom Mikuláši zaznamenala aktivity cudzích štátnych príslušníkov, najmä občanov Rumunska, ktorí predstierajú, že sú hluchonemí, pristavujú okoloidúcich, predkladajú im na podpis falošné papiere s logami rôznych organizácií a žiadajú peniaze na charitu. Niektorí z oslovených týmto podvodníkom prispievajú nemalou finančnou čiastkou.  
    V tejto súvislosti odporúčame občanom aby boli obozretní a nedali sa podviesť. Vždy je potrebné preveriť, či na usporiadanie zbierky má organizácia povolenie a osoba poverená vykonávaním zbierky písomné poverenie, ktoré, v prípade požiadania, poskytne k nahliadnutiu každému potenciálnemu darcovi. Ak máte pochybnosti o pravosti zbierky, no chcete prispieť a podporiť dobrú vec, môžete finančný príspevok zaslať priamo na bankový účet, resp. prostredníctvom darcovskej SMS.      

Policajný zbor Slovenskej republiky


 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára