O Vás, s Vami, pre Vás

Mesto odmení takmer 260 zamestnancov v školstve

03.12.2014, Liptovský Mikuláš - Mesto Liptovský Mikuláši uvoľní pred Vianocami takmer 35-tisíc eur na mimoriadne odmeny pre zamestnancov školstva v rámci originálnych kompetencií samosprávy.

Reaguje tak na krok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vyčlenilo mimoriadne prostriedky na odmeny pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom v rámci prenesených kompetencií základných škôl. 
    Odmeny tak od mesta dostane takmer 260 pedagogických i nepedagogických zamestnancov materských škôl, Základnej umeleckej školy, školských jedální a klubov ako i Centra voľného času. „Rozhodli sme sa tak, aby ani pracovníci školstva v rámci originálnych kompetencií neboli pred Vianocami diskriminovaní. Výsledok dobrého hospodárenia za ostatný rok nám umožňuje použiť ušetrené prostriedky na tento dobrý účel,“ zdôraznil primátor mesta Alexander Slafkovský. Mimoriadne odmeny im budú vyplatené v mesiaci december.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára