O Vás, s Vami, pre Vás

V kostole sv. Petra v Alkantary odkrylii významný objav

10.12.2014, Liptovský Mikuláš - Odstránenie podlahy vo svätyni kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, mestskej časti Liptovského Mikuláša, odhalilo storočia zamlčané poklady.

Okrem ľudských ostatkov sa tu našli základy pôvodného gotického oltára.

    „Našim zámerom bola obnova svätyne, ako aj sanácia voči pretrvávajúcej vlhkosti podlahy a zvislých konštrukcií. Nutnosťou prípravných prác je archeologický výskum, ktorý nebol v kostole nikdy realizovaný,“ uviedol Jozef Tomaga, správca Rímsko-katolíckej farnosti v Okoličnom.
    V blízkosti hlavného oltára našli archeológovia dva hroby pravdepodobne vysoko postavených františkánov s pozostatkami keramiky, odevnými ozdobami a úlomkami stavebného materiálu. Datované sú na koniec 16. a začiatok 17. storočia. Odkryli tiež kryptu, ktorá slúžila františkánskej reholi na funerálne účely. Jej existenciu zo začiatku 18. storočia potvrdzovali náznaky v podlahe a záznamy v kláštornej kronike.
  „Posledných 110 rokov do nej nikto nevkročil, o čom svedčí zápis o poslednej rekonštrukcii kostola z roku 1904. Z hygienických dôvodov sme ju neotvárali, nahliadli sme do nej len cez malý otvor. Malo by tu byť pochovaných 25 františkánov,“ prezradil správca farnosti.
    Antropologický výskum tu prídu robiť študenti Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spoločne s archeológmi koncom januára budúceho roka.
 
Veľký objav
   Okrem odkrytia krypty sa archeológom podarilo objaviť základy pôvodného gotického oltára. „Mysleli sme si,  že kamenný základ terajšieho oltára je pozostatkom toho pôvodného. Teraz vieme, že sme sa mýlili,“ skonštatoval J. Tomaga.
   Kompletné odstránenie podláh ukázalo, ako sa počas stáročí úpravami dvíhala ich úroveň v priestoroch hlavnej lode. „Jednotlivými vrstvami sa hlavný oltár prepadol až o 80 centimetrov. Budúcimi stavebnými prácami chceme rešpektovať pôvodnú výšku podláh a ponechať oltár v celej jeho kráse. Zámerom kompletnej obnovy je to, aby sme  prezentovali i objavené archeologické nálezy,“ uzavrel správca.
   Práce by mali prebiehať počas celého budúceho roka. Okrem prípravných prác sa chce farnosť na samotnej obnove svätyne finančne podieľať s Ministerstvom kultúry SR.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára