O Vás, s Vami, pre Vás

Veľkú sálu Domu kultúry čaká rekonštrukcia

11.12.2014, Liptovský Mikuláš - Veľká sála Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši stojí pred rozsiahlou rekonštrukciou.

Vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika sa obnovy dočká tamojšie hľadisko i javisko.

   V rámci projektu Zlepšenie infraštruktúry kultúrnych inštitúcií, v ktorom sa spojili Liptovský Mikuláš s poľským mestom Jaslo, by sa mala pozdvihnúť kvalita kultúry  a poskytovaných služieb. Na komplexnú rekonštrukciu veľkej sály môže Dom kultúry získať až 684-tisíc eur. V hľadisku by sa mohli vymeniť stoličky, podlahové plochy a obloženie zásuvných stien. Na javisku by sa rekonštrukcia týkala opony, vrátane motorických ťahov, podlahovej krytiny a doplniť  by sa malo scénické efektové osvetlenie. Štyridsať percent  z prostriedkov  by sa malo investovať do rekonštrukcie vzduchotechniky,“ priblížil riaditeľ René Devečka. 
   O tom, ktoré práce sa budú v rámci projektu realizovať, rozhodne stretnutie zúčastnených strán naplánované v druhej polovici decembra tohto roka. „V ostatných mesiacoch sme z vlastných zdrojov zrekonštruovali sociálne zariadenia pri veľkej i malej sále. Nakoľko je rekonštrukcia toaliet pri veľkej sále súčasťou projektu, som rád, že sa mestu touto cestou môžu vrátiť vynaložené prostriedky vo výške 45-tisíc eur,“ povedal primátor mesta Alexander Slafkovský.
  „Spolupráca však nie je založená len na obnove kultúrnych domov, ale i vzájomnej výmene umelcov, rôznych workshopoch či spoločných plánovaných podujatiach, na ktoré je vyčlenených 25-tisíc eur,“ uviedla Jana Kormaníková, projektová manažérka mesta. Rekonštrukčné práce by sa mali byť hotové do konca septembra budúceho roka. 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára