O Vás, s Vami, pre Vás

Riaditeľom CVČ v Liptovskom Mikuláši bude aj naďalej Roman Králik

30.12.2014, Liptovský Mikuláš - Riaditeľom Centra voľného času Liptovský Mikuláš bude aj naďalej 41-ročný Roman Králik.

Menovací dekrét si prevzal 30. decembra z rúk primátora Jána Blcháča. O post riaditeľa centra voľného času (CVČ) mali záujem dvaja uchádzači. Víťaza odporučila rada školy pri CVČ.
   „Očakávam, že centrum voľného času bude fungovať minimálne v takom režime ako doteraz, možno aj v rozšírenom, aby sa dostatočne naplnil voľný čas našej mládeže. Ak pán riaditeľ príde s inováciami, mesto ich rado podporí,“ uviedol po menovaní primátor Ján Blcháč.
   „Chcem pokračovať v práci s deťmi a mládežou. Skvalitniť krúžkovú činnosť a prázdninovú ponuku pre obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš a ich deti. Je dôležité pracovať aj s mládežou do 30 rokov, pretože mládež nám odchádza do zahraničia a chceme vytvoriť podmienky, aby zostala doma na Slovensku,“ prezradil svoje plány riaditeľ Králik.
   V súčasnosti centrum navštevuje takmer 900 detí na pravidelnú krúžkovú činnosť. Najväčší záujem je o športové a folklórne krúžky. Ponúka aj jazykové krúžky a hitom je šachový krúžok. CVČ organizuje školské športové súťaže a aj predmetové olympiády.
    
 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára