O Vás, s Vami, pre Vás

Jaslo a Liptovský Mikuláš chcú rekonštruovať kultúrne domy

08.01.2015, Liptovský Mikuláš - Radnice v Liptovskom Mikuláši a poľskom Jasle chcú v rámci cezhraničného projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom prestavby kultúrnej infraštruktúry rekonštruovať kultúrne domy v oboch mestách.


    „Na kultúrnom dome sa v našom meste od jeho postavenia nerealizovali žiadne väčšie rekonštrukčné práce. Toto je jedinečná príležitosť ako skultúrniť kultúru v našom meste,“ povedal liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč počas pracovného stretnutia projektových tímov vo štvrtok 8. januára na mestskom úrade.
    „S poľskými partnermi sme sa dohodil na harmonograme realizácie projektu, v ktorom dôjde na našej strane k rekonštrukcii a modernizácii veľkej sály. Dohodli sme sa tiež na kultúrnych podujatiach, ktoré budeme spoločne v rámci tejto aktivity organizovať, ako aj na ďalšej možnej spolupráci,“ priblížil riaditeľ Domu kultúry René Devečka.  
    Pracovného stretnutia sa za vedúceho partnera projektu zúčastnili primátor mesta Jaslo Ryszard Pabian a riaditeľ tamojšieho domu kultúry Janusz Szewczyk.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára