O Vás, s Vami, pre Vás

Mesto odsúhlasilo otvorenie súkromnej materskej školy

10.03.2014, Liptovský Mikuláš - Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši schválilo vo štvrtok 6. marca zaradenie novej súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.

O jej otvorenie na Ulici J. Žuffu v mestskej časti Palúdzka prejavil záujem súkromný investor.

   „V prípade kladného vyjadrenia ministerstva školstva môže zriaďovateľ otvoriť nové predškolské zariadenie od 1. septembra 2015,“ povedal Ján Jurkovič, vedúci útvaru školstva a školských zariadení Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Súkromné predškolské zariadenie by malo slúžiť asi štyridsiatke detí. „V tom istom čase plánujeme otvorenie mestskej materskej školy v Okoličnom. Zaznamenávame totiž veľký dopyt po umiestnení detí do škôlok. Súkromná materská škola môže navyše prijímať aj deti žiadateľov bez trvalého pobytu v Liptovskom Mikuláši,“ vysvetlil primátor mesta Alexander Slafkovský.  
   V prípade, že budú obidve materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení, sa od septembra budúceho roka kapacita zariadení tohto typu v meste rozrastie o nových osemdesiat miest.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára