O Vás, s Vami, pre Vás

Súťaž v znalosti Biblie

14.04.2014, Liptovský Mikuláš -  Liptovský Mikuláš hostil historicky prvý ročník súťaže v znalosti Biblie.

Najširšie vedomosti o Knihe kníh ukázalo v sobotu 12. apríla zmiešané družstvo z Trenčína a Prievidze. Celoslovenské podujatie chce upriamiť záujem verejnosti na dôležitosť poznania najdôležitejšej knihy kresťanov.      
   Súťaže sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy a Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši zúčastnilo sedem 4-členných družstiev. „Vedomosti sme hodnotili  v dvoch kolách. Prvá časť bola písomná. Vo finále sa stretli tri najlepšie družstvá, ktoré mali za úlohu identifikovať prečítaný úryvok z Biblie,“ priblížil Kamil Maljarčík z Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ) Slovensko, ktoré je hlavným organizátorom súťaže. „Naším zámerom je najmä ukázať, že biblia nie je kniha, ktorá patrí len nejakej úzkej skupine ľudí, ale má čo povedať aj dnešnému modernému človeku,“ dodal.
   Kniha kníh je „knižnica“, ktorá obsahuje 66 spisov. Poznať ju, znamená mať zvládnuté hlavné posolstvo v Starom aj Novom zákone. „Súťažiaci sú ľudia, ktorí Bibliu   neberú len ako informáciu, ale snažia sa  pravdy v nej zapísané aplikovať vo svojom živote,“ uviedla Viera Perašínová, členka prípravného výboru. Víťazné družstvo sa zúčastní májových majstrovstiev Európy v Prahe.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára