O Vás, s Vami, pre Vás

Celosvetová súťaž v tvorivom myslení detí a mládeže v Liptovskom Mikuláši

23.04.2014 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Účastníci z jedenástich krajín sveta budú v Liptovskom Mikuláši tvorivo riešiť úlohy počas súťaže Odysea mysle. Celosvetový projekt pre riešiteľov

od päť do 25 rokov podporuje hravou formou tvorivé myslenie detí a mládeže.

Odysea mysle je program, ktorý sa začína vždy na začiatku školského roku, kedy tímy dostanú päť úloh. „Našim cieľom je posilniť rozvoj tvorivého myslenia. Odysea učí, že vynaliezaví ľudia nemusia myslieť rovnako, ale často idú rôznymi cestami. Neexistuje len jediná správna odpoveď. Rôznorodé riešenia sa rodia pri spolupráci v tíme a pri riskovaní,“ vysvetlila Erika Sokolová, riaditeľka Slovenskej asociácie Odysea mysle.

Súťažia akékoľvek päť až sedemčlenné družstvá. Tie majú svojho vedúceho alebo trénera, ktorý dozerá a pripravuje svoj tím počas roka na súťaž. Jednotlivé tímy sú rozdelené do piatich vekových kategórií. Do Liptova tento rok pricestuje takmer 720 účastníkov zo Spojených štátov amerických, Švajčiarska, Českej republiky, Poľska, Ruska či Moldavska.

Ako to všetko prebieha?

Súťaž pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvá je dlhodobý problém, na ktorého riešení pracujú tímy počas celého roka samostatne. Dlhodobé problémy sa každý rok menia, ostávajú iba okruhy ich znenia. V tejto časti podľa presne stanovených pravidiel tím postaví, nacvičí alebo pripraví osem minútovú prezentáciu, alebo predstavenie svojho riešenia, ktorú prezentuje na súťaži.

„Prostredníctvom riešenia daných úloh deti získavajú celoživotné skúsenosti, ktoré môžu neskôr využiť pri práci v kolektíve, pri rozhodovaní, riešení koncepčných úloh a pri oceňovaní druhých. Buduje sa rešpekt voči iným a ich názorom. Odysea mysle tiež rozvíja schopnosti a zručnosti integrovať tvorivosť do bežného školského pracovného procesu,“ dodala E. Sokolová.

Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutoční vo štvrtok 24. apríla19:00 h v Liptov aréne v Liptovskom Mikuláši. Jednotlivé súťaže budú prebiehať každý deň od piatka 25. apríla do pondelka 28. apríla 2014. Zaujímavými súčasťami festivalu sú medzinárodné večery a burza národov v piatok a v sobotu o 20:00 hod.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára