O Vás, s Vami, pre Vás

V meste pribúda zeleň

09.05.2014, Liptovský Mikuláš - V Liptovskom Mikuláši začali s dopĺňaním a obnovou mestskej zelene.

Zelenšie sú nielen sídliská, ale i širšie centrum mesta. Podľa požiadaviek obyvateľov a potreby obnovy zelene, mesto v tomto roku  vysadilo takmer osemdesiat kusov stromov, okrasných kríkov a viac ako 140 metrov živých plotov.
    „Na úrad v poslednej dobe prichádzalo čoraz viac žiadostí o výrub drevín.  Prevažne išlo o vyrastené dreviny vysadené obyvateľmi na mestských pozemkoch, kde bolo buď nevhodne zvolené miesto výsadby alebo druh dreviny,“ uviedla Iveta Klepáčová, vedúca útvaru životného prostredia a poľnohospodárstva Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Mesto už dlhšiu dobu cíti potrebu komplexného riešenia verejnej zelene. Preto dalo na Nábreží 4. apríla vypracovať štúdiu na obnovu Parku Margity Dobrovičovej. „V budúcnosti by sme chceli dať spracovať štúdie aj pre ostatné sídliská a mestské časti,“  priblížila I. Klepáčová.

Pôvodné dreviny vhodné do mesta
   Nábrežie Dr. A. Stodolu popri chodníku od Alexyho ulice rovnobežne s Chalúpkovou je už teraz bohatšie o dvadsať javorov. Stromy a kry pribudli i na Vrlíkovej ulici a na ulici Eduarda Penkalu v mestskej časti Palúdzka. Okrasné hraby a borovice mesto vysadilo popri novej separačnej hale na Podbrezinách a viac ako 140 metrov živého plota rastie na ulici Školskej a Guothovej v centre mesta. Nové stromy pribudnú ešte na Kláštornej ulici v mestskej časti Okoličné a za vodným tokom Smrečianka na sídlisku Podbreziny. „Dreviny sme vyberali tak, aby to boli pôvodné druhy a ich kultivary, ktoré spĺňajú podmienky mestskej zelene,“ dodala vedúca útvaru životného prostredia.    
 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára