O Vás, s Vami, pre Vás

O rekonštrukciu Domu služieb prejavili záujem dvaja investori

20.05.2014, Liptovský Mikuláš - Na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši sa v utorok 20. mája otvárali obálky s návrhmi budúceho riešenia Domu služieb v centre mesta.

Záujem o odkúpenie budovy a jej ďalší rozvoj prejavili dva subjekty.
    V šiestom kole obchodnej verejnej súťaže ponúkalo mesto budovu Domu služieb spoločne s priľahlým parkoviskom a trhoviskom za 1,06 mil. eur. V marci tohto roka, po predchádzajúcich neúspešných kolách súťaže, mestské zastupiteľstvo zmiernilo  súťažné podmienky. Tie prilákali dvoch investorov z Ružomberka a Popradu, ktorí predložili svoje urbanisticko-architektonické návrhy.
  „Na stretnutí komisie pre vyhodnotenie verejnej súťaže sme obe ponuky otvorili a vyhodnotili splnenie súťažných podmienok. Návrhy teraz vystavíme pre verejnosť, aby mala taktiež možnosť nahliadnuť na prípadné budúce riešenie tejto časti centrálnej zóny mesta,“ uviedol Jozef Repaský, zástupca primátora  mesta.    
   Návrhy budú pre verejnosť prístupné vo vestibule Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši od štvrtka 22. mája do 6. júna počas úradných hodín. Súťažné návrhy vyhodnotia 10. júna o 10.00 h.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára