O Vás, s Vami, pre Vás

Záujem o strojárske odvetvia sa pomaly prebúdza

12.06.2014, Novú generáciu špecializovaných mechanikov strojov a zariadení bude od septembra tohto roka vzdelávať Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši. Škola bude pripravovať chýbajúcich odborníkov nielen pre mikulášske strojárske firmy.

   Nový odbor je výsledkom takmer dvojročného snaženia sa pomôcť tradičnému strojárskemu priemyslu v meste, ktorému chýba vyučená mladá pracovná sila. „Zatiaľ máme do odboru zapísaných trinásť žiakov. Tieto počty sa môžu do septembra mierne upraviť. Strednej odbornej škole (SOŠ) stavebnej v Liptovskom Mikuláši sa do príbuzného odboru strojný mechanik prihlásilo dvanásť žiakov,“ informoval Drahomír Krčmárek, riaditeľ SOŠ polytechnickej.
   Na vzdelávaní žiakov sa budú aktívne podieľať horno-liptovské strojárske firmy. Prax na pracoviskách pribudne budúcim strojárom už od druhého ročníka. „Výsledky sú viditeľnejšie, keď žiaci praxujú dlhšie obdobie pri jednom školiteľovi, ako keď neustále menia svoje pôsobisko,“ uviedla Ivica Multáňová, zástupkyňa spoločnosti Esox z Liptovského Hrádku počas stretnutia Klubu strojárov vo štvrtok 12. júna v Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.
    „Je však potrebné dotiahnuť legislatívu a zladiť zmluvné podmienky medzi školami a firmami, aby sa školitelia nebáli dať žiakom prácu pre prípadné úrazy. Na to totiž praxovanie vo firmách naráža. Žiaci pre hrozbu úrazu viac zametajú, ako skutočné pracujú,“ zdôraznil Dezider Machovec, konateľ spoločnosti Fiving z Liptovského Mikuláša.
     „Máme za sebou prvé konkrétne kroky. Som rád, že školám aj firmám stále ostáva entuziazmus pri riešení tejto otázky. Očakával som síce vyšší záujem o tieto odbory, ale určite môžeme byť spokojní aj s tým, čo sme dosiahli,“ dodal primátor mesta Alexander Slafkovský a iniciátor spolupráce medzi školami a strojárskymi firmami na úrovni mesta.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára