O Vás, s Vami, pre Vás

Mesto investuje do zveľadenia svojich škôl takmer 380-tisíc eur

17.06.2014, Začiatkom júna sa v základnej škole v mestskej časti Palúdzka v Liptovskom Mikuláši začalo s rekonštrukciou strechy nad telocvičňou. Na jej kompletnú výmenu mesto investovalo viac ako 23,5 tisíc eur. Tento rok plánuje za 356-tisíc zrealizovať opravy aj v ďalších vzdelávacích zariadeniach.


    „Každoročne sme sa snažili riešiť havarijný stav strechy svojpomocne, stačili sme si na to vlastnými prostriedkami. Havária však prerástla do štádia, že rozpočet školy nebol schopný pokryť celú rekonštrukciu,“ uviedol Juraj Chrapčiak, riaditeľ Základnej školy s materskou školou na Demänovskej ceste.
   Rozsiahle zatekanie a tvorenie plesní v triedach i jednom z tamojších kabinetov si vyžiadali opravu hydroizolácie a kompletnú výmenu strešného plášťa. Práce by mali byť ukončené do konca júna.
 
Ďalšie práce na školách
    Opravy čakajú tento rok aj ďalšie školské a predškolské zariadenia v pôsobnosti mesta. Za viac ako 356-tisíc eur z vlastných zdrojov vymení mikulášska samospráva okná v materských školách (MŠ) na uliciach Vranovská a Kláštorná. Časť nových okien pribudne deťom v MŠ na Nábreží 4. apríla, kde sa zrealizuje i obnova hygienických zariadení, podobne ako v škôlkach v Liptovskej Ondrašovej a Palúdzke. Materskej škole na ulici Komenského zrenovujú vonkajšiu terasu.
   Najväčšie investície vo výške 128-tisíc eur plánuje mesto vložiť do výmeny časti okien v základnej škole (ZŠ) v Okoličnom, ktorú čaká čiastočné zateplenie a oprava zničenej západnej steny telocvične. Za 62,5 tisíc eur sa v tomto roku vymení a zmodernizuje podlaha telocvične v ZŠ Janka Kráľa na sídlisku Podbreziny, ktorú čaká i nákup prístrojov a technologického zariadenia školskej kuchyne.
   „Niektoré zo škôl sa podarilo zmodernizovať vďaka eurofondom. V súčasnosti výzvy na tento účel nie sú, ale kladný výsledok hospodárenia za posledné tri roky nám umožňuje pokračovať vo zveľaďovaní majetku mesta vlastnými prostriedkami. Okrem ciest a verejných priestranstiev si našu pozornosť určite zaslúži zvyšovanie kvality vzdelávania,“ povedal primátor mesta Alexander Slafkovský.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára