O Vás, s Vami, pre Vás

Uctili si pamiatku zosnulých

30.10.2014, Liptovský Mikuláš - Predstavitelia mesta a zástupcovia katolíckej i evanjelickej cirkvi v Liptovskom Mikuláši sa vo štvrtok 30. októbra stretli, aby si spoločne uctili Sviatok všetkých svätých. S modlitbou a tichou spomienkou sa zastavili na Vrbickom cintoríne a Háji – Nicovô.

 

   „Toto je čas, kedy by sa mali na chvíľu zastaviť a v mysli sa vrátiť k našim blízkych či príbuzným, ktorí už nie sú medzi nami. Čas, kedy všetko stíchne, aby sme mali možnosť rozjímať nad našimi životmi,“ povedal Jozef Repaský, zástupca primátora mesta.       
   Piesňami, modlitbami a zapálením sviečok si prítomní uctili pamiatku zosnulých pri hlavných krížoch na najväčšom mikulášskom cintoríne na Nábreží, kde sú pochovaní významní mikulášski spisovatelia a dejatelia, a na Háji – Nicovô, kde odpočíva takmer 1400 padlých vojakov z druhej svetovej vojny.              
 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára